Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Zpráva z pobytu rané péče

Ve dnech 12. - 17. 5. 2013 proběhl pobyt rané péče APLA pro rodiny s malými dětmi s PAS. Zúčastnilo se šest rodin ze Středočeského kraje.

Pobyt RP 2013-05Pobyt byl zaměřen jak na aktivity pro rodiče, tak pro děti. Program byl zajišťován poradci rané péče i dalšími pracovníky APLA. Rodiče si mohli vyslechnout přednášky na různá témata, absolvovat společná diskusní setkání s poradci a ostatními rodiči nebo si při workshopu vyzkoušet tvorbu zážitkových sešitů. Závěrečný den byl věnován individuálním konzultacím s rodiči. Během všech aktivit pro rodiče se o děti starali osobní asistenti APLA.

Pro děti byly každý den připraveny různé nácvikové i relaxační aktivity (strukturovaná práce, nácviky komunikačních dovedností, práce s denním režimem, nácviky hry, výtvarné aktivity, vycházky a pobyt na dětském hřišti). Rodiče se části těchto aktivit s dětmi také účastnili a mohli se inspirovat, jak lze dětem činnosti upravit, jak s nimi pracovat a jak je učit novým dovednostem.

Pobyt proběhl v sympatickém prostředí penzionu U Čápa v Příchovicích, na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Oproti původně nepříznivé předpovědi nám vyšlo i počasí, což nemalým dílem přispělo k dobrému průběhu pobytového týdne. Účastníci zpravidla společně strávené dny hodnotili jako pohodové a přitom velmi prospěšné s ohledem na získané poznatky.

Pobyt byl financován z projektu OPVK Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá.

Rád bych poděkoval všem účastníkům, kteří se podíleli na přípravě i hladkém průběhu pobytu, poradcům rané péče, osobním asistentům i dalším pracovníkům APLA. V neposlední řadě děkuji i rodičům za příjemnou spolupráci a také dětem, které náročný šestidenní program velmi dobře zvládly.

Jan Kouřil, vedoucí rané péče

alt

 
Share on Myspace