Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Zpráva o zahájení projektu Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá

Zpráva o zahájení projektu Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá (další vzdělávání pro rodiče pečující o děti s poruchami autistického spektra)

Projekt „Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá“ je dalším projektem APLA Praha, Střední Čechy, který byl schválen k financování v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Evropského sociálního fondu ČR.

Projekt probíhá od 1.8.2012 do 30.10.2012 a je určen pro klienty všech krajů ČR vyjma hl. města Prahy.

Záměrem projektu je zkvalitnit odborné a obecné kompetence rodičů pečujících o děti s poruchami autistického spektra (PAS) v oblasti autismu a výchovy dětí s handicapem. Chceme především zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj rodičů k dalšímu vzdělávání, aby sami mohli být kompetentní oporou svým dětem se zdravotním postižením a dokázali úspěšně zvládat svůj celoživotní úděl.

V průběhu projektu vytvoříme ucelený systém vzdělávání rodičů dětí s PAS, připravíme studijní materiály, proběhnou různé typy vzdělávacích aktivit pro rodiče malých i starších dětí, budou vydány publikace a instruktážní DVD, na internetovém portále www.autismus.cz budeme pravidelně zveřejňovat odborné příspěvky ke vzdělávání.

Vzdělávací aktivity, které momentálně připravujeme a které budou od podzimu tohoto roku probíhat, jsou určeny jednak pro rodiče pečující o malé dítě a dále pak i pro rodiče pečující o starší dítě s PAS. Můžete se těšit nejen na vzdělávací kurzy, rodičovské skupiny či přednášky, ale chystáme i víkendové a vícedenní pobytové kurzy v různých částech ČR.

Informace o vzdělávacích aktivitách budou vždy s časovým předstihem zveřejněny na našich webových stránkách www.praha.apla.cz v sekci vzdělávací kurzy a v sekci projekty.

 
Share on Myspace