Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo žádost o podporu na projekt Škola pro každého

index_logo_opvk.gifZastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 12.10.2009 žádost APLA Praha o  finanční podporu z veřejných prostředků v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na grantový projekt Škola pro každého - rozvoj rovných příležitostí pro vzdělávání dětí s autismem.

Projekt je zaměřen na vytvoření uceleného systému aktivit, které napomohou rozvoji rovných příležitostí ve vzdělávání pro děti a žáky s poruchami autistického spektra (PAS) a bude realizován v celém Středočeském kraji. 

Projekt je zaměřen na cílové skupiny:

- Děti a žáci, u kterých byla diagnostikována PAS
- Rodiče dětí a žáků s PAS
- Spolužáci dětí s PAS
- Pracovníci škol a školských zařízení

V projektu bude s cílovými skupinami systematicky pracováno. Pro děti/žáky jsou připraveny speciálně pedagogické a poradenské služby. Na zmírnění jejich znevýhodnění jsou zaměřeny nácviky sociálních dovedností. Celkem se do projektu zapojí 70 dětí s PAS a 300 spolužáků. Pro rodiče a pedagogy jsou nachystány aktivity na seznámení s problematikou PAS a osvojení si odpovídajících výchovných a vzdělávacích metod. Do projektu se zapojí 50 rodičů a 150 pedagogů a bude vytvořena speciální webová sekce pro pedagogy a metodika.

Podrobnosti k projektu budou zveřejněny počátkem roku 2010. Předpoklad zahájení aktivit projektu je 1.2.2010.

 

 
Share on Myspace