Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Vzdělávací pobyt pro lidi s PAS Bartošovice

ořez 

V září proběhl v Bartošovicích u Nového Jičína vzdělávací pobyt pro mladé lidi s PAS, kteří právě dokončili své vzdělávání a vstupují na pracovní trh. Celý pobyt byl financován z OPLZZ v rámci projektu „S pomocí to zvládneme“. Pro devět účastníků z Moravskoslezského kraje a Středních Čech si pracovníci oddělení Sociální rehabilitace připravili týdenní program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností potřebných při hledání a udržení si práce a osvojení praktických dovedností potřebných pro běžný samostatný život. Mladí lidé s PAS, pro které byl tento vzdělávací týden připraven, prošli bilančně- pracovní diagnostikou zaměřenou na zmapování jejich dovedností, slabých a silných stránek, zjištění motivace pracovat a orientací ve vlastních schopnostech a možnostech uplatnění. Také se zúčastnili několika vzdělávacích bloků zaměřených sebeprezentaci, orientaci v sociálních vztazích, emoce, kritiku, pochvalu, asertivní odmítání, hospodaření s penězi atd.

 

 
Share on Myspace