Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Vzdělávací kurzy v rámci projektu

SPECIALIZOVANÉ KURZY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Kurzy budou probíhat během celého trvání projektu (2010 - 2012), informace o termínech a místě konání budou průběžně aktualizovány. Přihlášku prosím posílejte emailem na konkrétně vypsaný termín. 

Cílová skupina: Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání pedagogů dětí/žáků s diagnostikovaným PAS, tedy dětí i žáků s vysokofunkčním autismem, kteří jsou obvykle integrovány v běžných školách, ale i dětí a žáků nízko funkčních, kteří navštěvují speciální školy a nejsou integrované ve škole běžné. Je možné absolvovat jeden nebo více kurzů dle vlastního výběru. Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky, kteří pracují na území Středočeského kraje (mimo Prahu). 

Způsob zakončení: Na závěr každého kurzu získají posluchači osvědčení. Osvědčení se vydává na základě účasti v kurzu. V případě vícedenních kurzů je nutné absolvovat více než polovinu výukových dnů.

A. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Zaměření: úvod do problematiky PAS, diagnostika a symptomatika, kresebný projev, vhodné výchovné a vzdělávací postupy, úskalí integrace, výhody a úskalí integrace, prevence soc. patologických jevů

Počet účastníků v jednom kurzu: 15

Místo konání: ve školách zájemců                                                                                                                                  Termíny: Realizace kurzů v rámci projektu byla ukončena.

  

 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM I.

Zaměření: Obecná problematika PAS, strukturované učení, pomůcky pro práci, komunikace u PAS, edukačně hodnotící profil. V praktické části se bude pracovat s dětmi s autismem přímo ve speciální třídě.

Počet účastníků v jednom kurzu: 12
Délka: celkem 3 dny

Termíny:   20.-22.3.2012,  10.-12.4.2012 VŠECHNY TERMÍNY OBSAZENY

Místo konání: APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Dolanská 23, Praha 6

KONTAKT: Pavla Čížková, telefon: 606 729 672, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Přihláška ke stažení

 

C. ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ PRO PEDAGOGY II. (navazuje na kurz VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM I.)

Zaměření: Shrnutí a prohloubení poznatků o symptomatice PAS, pedagogická intervence, spolupráce s rodiči, psychologické vyšetření a hodnocení dítěte, vývojový profil.

Počet účastníků v jednom kurzu: 12
Délka: 4 dny 
Termíny:   17.-20.4.2012                                                                          

 Místo konání: APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Dolanská 23, Praha 6
Upozornění: Je nutné mít absolvovaný kurz VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM I. (Absolvovaný u APLA buď v rámci tohoto projektu, nebo dříve)

 KONTAKT: Pavla Čížková, telefon: 606 729 672, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Přihláška ke stažení

 

D. NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ - ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGA

Zaměření: Kurz je speciálně zaměřen na Aspergerův syndrom. Opakování poznatků o PAS, řešení problémového chování, principy práce s dětmi s Aspergerovým syndromem, seznámení s individuálním vzdělávacím plánem.

Počet účastníků v jednom kurzu: 10
Délka: celkem 2 dny
Bezplatná realizace tohto kurzu byla již ukončena. V případě zájmu o placený kurz v rámci stálé nabídky APLA Praha, Střední Čechy, o.s., kontaktujte prosím pí Čížkovou.

Místo konání: APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Dolanská 23, Praha 6

KONTAKT: Pavla Čížková, telefon: 606 729 672, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

E. SEMINÁŘ PRO UČITELE A ASISTENTY PEDAGOGA V MŠ

Zaměření: obecná problematika pas, základy strukturovaného učení, pomůcky pro práci s dětmi s autismem v MŠ, komunikace u dětí s autismem.

Počet účastníků v jednom kurzu: 10
Délka: 1 den
Termíny: 4.4.2012

 Místo konání: APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Dolanská 23, Praha 6

KONTAKT: Pavla Čížková, telefon: 606 729 672, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Přihláška ke stažení

 
Share on Myspace