Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Výtěžek ze Setkání v modrém činil téměř 20 000 Kč. Děkujeme.

9P3H7645Setkání v modrém, které zorganizovali dobrovolníci APLA Praha u příležitosti Světových dnů autismu dne 4.4. 2014 v libeňské sokolovně, skončilo čistým výtěžkem ve výši

19 003 Kč.

Hlavní část výnosu tvořil prodej sbírkových předmětů ve výši 9 385 Kč. Zbývající část zdrojů získala APLA Praha formou finančních darů od individuálních a firemních dárců.

Peníze jsme uložili na účet veřejné sbírky APLA Praha. Poputují na nákup nového auta pro klienty APLA Praha.

 

 

Díky všem, kteří se zúčastnili a přispěli. Velmi si vážíme toho, že jste přispěli na dobrou věc. Největší dík patří našim dobrovolníkům v čele s Markétou Těmínovou, kteří společně s koordinátorkou dobrovolníků APLA Praha Danou Cejpkovou s nápadem přišli a zejména ho následně úspěšně zrealizovali.

Aplaus také patří p. Michkovi, dobrovolníkovi APLA a majiteli restaurace Šemík, který se postaral o skvělý a cenově vělmi příznivý catering. Navíc společně se synem vynosil neuvěřitelné množství jídla a pití nahoru a poté po schodišti dolů, což není v prostorách Libeňské sokolovny zrovna triviální záležitost. V neposlední řadě také přizval na setkání vynikajícího baristu p. Javorského. Jelikož káva je druhým chlebem většiny zaměstnanců neziskovek, moc jsme si kávové speciality za lidové ceny pochvalovali. Děkování není nikdy dost, takže ještě jednou díky!

 

 

 

 

 
Share on Myspace