Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Vyšla metodika práce u lidí s AS - Rozvoj sociálních dovedností

rozvoj_socialnich_dovednostiV rámci projektu Do práce bez bariér byla vydána nová publikace s názvem Rozvoj sociálních dovedností.

Autorkou knihy je PhDr. Lucie Bělohlávková, vedoucí terapeutického střediska APLA a KBT terapeut. 
Publikace je zpracovaná jako metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem, která obsahuje pracovní listy zařazené do 4 tématických celků - emoce, neverbální a verbální komunikace, vztahy s druhými lidmi. Jedná se o čtyři základní oblasti, ve kterých mají lidé s AS nejčastěji potiže. Ke každé oblasti je k dispozici několik pracovních listů, které autorka využívá během své praxe při práci s lidmi s AS. Pracovní listy lze využívat při individiuální práci s dítětem i ve skupině. Na každém pracovními listu je stručný teoretický základ k danému tématu. Při práci s těmito listy je vhodné dále témata rozšiřovat, tzn. navázat na téma a rozvinout je.

 

Cílem publikace je prostřednictvím terapeuta naučit klienty jiným způsobům řešení situací, než těm kterých používali doposud a kvůli kterým mohlo být jejich chování považováno za sociálně nepřijatelné.Tak klient může dospět k tomu, že si uvědomí při jakém způsobu řešení dané situace se cítí lépe, co mu přináší (zisk např. ve formě kontaktu s vrstevníkem) nebo co mu při nevhodných způsobech řešení bere.

Publikace ke stažení:

Kniha vyšla díky podpoře Evrospského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA).

3_loga_velikost_50

   EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND   PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 
Share on Myspace