Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Ve světě se svítí modře, Češi o tom nic nevědí
Pondělí, 31 Březen 2014 17:16

Každoročně se 2. 4. rozsvítí budovy po celém světě modře na podporu lidí s autismem. Minulý rok se k mezinárodní akci Light it up blue připojil i Bratislavský hrad. Praha zůstává opět pozadu. Organizace APLA - asociace pomáhající lidem s autismem, se snaží o této akci několik let informovat politiky včetně kanceláře prezidenta, zatím bez výsledku. Změní se to letos? Zapojí se nejen Hrad, ale i další organizace a firmy?

S autismem se rodí každé 100. dítě. Péče o ně je pro jejich rodiče nikdy nekončící dřina. Pojďme společně rozsvítit modře a připojit se k celému světu.

 

Základní informace

V r. 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

Autismus:

Mezi poruchy autistického spektra (PAS) se řadí zejm. dětský autismus, Aspergerův syndrom a atypický autismus. Projevy PAS se různí, mohou se výrazně lišit – od mírných příznaků v oblasti komunikace a sociální interakce, až po projevy vážné. 

Jaké jsou základní symptomy člověka s autismem?

PAS se vyznačují zejména:

-         problémy v sociální interakci a komunikaci

-         vyhraněnou a omezenou oblastí zájmu

-         opakujícími se vzorci chování

Lidé s autismem často preferují neměnnost prostředí a rutinní činnosti. Mohou se chovat nezvykle nebo být rozrušeni jakoukoliv, byť i sebemenší změnou ve svém denním programu nebo v prostředí, ve kterém žijí. Řada lidí s PAS v sociálních situacích reaguje nedostatečně nebo naopak nadměrně. Tito lidé jsou také často přecitlivělí na některé zvukové nebo obrazové podněty. Autismus se projevuje různou mírou závažnosti. Někteří lidé s PAS jsou velmi samostatní, zatímco jiní potřebují vysokou míru podpory. Autismus neovlivňuje fyzickou stránku člověka. Lidé s autismem se od lidí bez postižení neliší.

 Co způsobuje autismus?

Příčina autismu není dosud známa. Svou roli hrají genetické faktory, v některých případech může být patrný vliv prostředí. Zbývající faktory se dosud nepodařilo objasnit.  Autismus není způsoben tím, jak se rodiče chovají k dětem. Není způsoben ani očkováním. Autismus je poměrně častý jev. V Evropě se rodí s PAS přibližně jedno dítě ze sta. Znamená to, že v Evropě žije zhruba 5 milionů lidí s autismem. Autismus se vyskytuje častěji u mužů, než u dívek. Nezáleží na rase, etniku nebo sociální třídě. Je diagnostikován častěji, než dříve. Je to dáno pravděpodobně tím, že se zvyšuje informovanost o PAS jak v rámci odborné, tak široké veřejnosti.

Lze autismus léčit?

Zatím ne. Lidem s autismem však mohou pomoci v praxi ověřené terapeutické postupy. Tak mohou rozvinout svůj potenciál.

Autism Europe je mezinárodní organizace, která sdružuje 80 organizací a dalších partnerů ve 30-ti zemích Evropy. Zástupce APLA Praha je členem správní rady této organizace.

Light It Up Blue je iniciativou, v rámci které jsou v u příležitosti Dne porozumění autismu osvěcovány budovy modrým světlem. Modrá symbolicky představuje barvu komunikace a sebevyjádření. Právě v těchto oblastech mají lidé s PAS největší potíže ve svém životě. V průběhu dubna probíhá řada dalších doprovodných akcí. Jednotícím prvkem je modrá barva. Iniciátorem této akce je sdružení Autism Speaks z USA.

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA Praha, střední Čechy) je členem správní rady Autism – Europe. Poskytuje komplexní služby pro lidi s autismem a jejich rodiny.

www.autismeurope.org       www.lightitupblue.org    www.praha.apla.cz

Kontakt v ČR:

Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, člen Autism – Europe

Alena Sojková, koordinátor osvěty, péče o dárce a fundraisingu, tel. 774 681 727, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Simona Votyová, PR manažerka, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 
Share on Myspace