Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Unknowing Hurts - Neznalost ubližuje
V rámci mezinárodní spolupráce obdržela APLA Praha grant od Národní agentury Evropské komise pro vzdělávání (NAEP) v programu Grundtvig Workshop pro uspořádání mezinárodního setkání pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a další zájemce z evropských zemí a České republiky. Ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2012 do hotelu BAROKO, Praha 10 přijedou zájemci o problematiku autismu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Lucemburska, Francie, Dánska, Rumunska, Turecka a celé České republiky.
 
V rámci workshopu je připravena řada vzdělávacích aktivit pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Hlavním cílem
workshopu je posílit rodičovské kompetence ve výchově dítěte s postižením tak, aby měly děti s PAS zajištěno právo na vzdělání a dostaly šanci žít stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Zkušení terapeuti a poradci APLA umožní účastníkům získat informace v oblasti autismu, seznámí je s praktickými postupy, jak rozvíjet sociální a komunikativní dovednosti u dětí s PAS, předvedou své nové didaktické pomůcky, postupy a publikace, naučí je nejen práci s dětmi s PAS, ale také jak zvládat svou únavu, stres, zoufalství pomocí řady psychorelaxačních technik. Jako lektoři vystoupí odborníci z APLA Praha: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Romana Straussová, Mgr. Veronika Šporclová, Mgr. Veronika Madler, Mgr. Eva Gnanová, Mgr. Roman Pešek, Mgr. Lucie Prokopičová, Mgr. Dana Cejpková, Carmen Gloria Fernandez a další.
Se svými prezentacemi vystoupí i účastníci workshopů a při společné debatě Kulatý stůl porovnají systémy podpory pro rodiny s postiženými dětmi a možnosti integrace dětí s PAS do škol v různých evropských zemích.
Doprovodný program zaměřený na vytváření nových kontaktů, setkání a sdílení zkušeností umožní účastníkům získat nové přátele a kontakty pro další projekty. Čeká je exkurze do Domova se zvláštním režimem Domov Libčice, zahradní slavnost APLA pro děti s PAS a jejich rodiny, neformální setkání s metodiky a lektory APLA, exkurze po Praze, sportovní a relaxační aktivity. Účastníci si mohou zakoupit publikace APLA, trička a odznaky.
 
Share on Myspace