Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Unknowing Hurts – Neznalost ubližuje
V rámci mezinárodní spolupráce se APLA Praha podařilo získat grant od Národní agentury Evropské komise pro vzdělávání (NAEP) v programu Grundtvig Workshop pro uspořádání mezinárodního setkání pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a další zájemce z evropských zemí a České republiky. Ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2012 do  hotelu BAROKO, Praha 10 přijedou zájemci o problematiku autismu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Lucemburska, Itálie, Dánska, Rumunska, Turecka a celé České republiky.
V rámci workshopu je připravena řada vzdělávacích aktivit pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Hlavním cílem
workshopu je posílit rodičovské kompetence ve výchově dítěte s postižením tak, aby měly děti s PAS zajištěno právo na vzdělání a dostaly šanci žít stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Zkušení terapeuti a poradci APLA umožní účastníkům získat informace v oblasti autismu, seznámí je s  praktickými postupy, jak rozvíjet sociální a komunikativní dovednosti u dětí s PAS, předvedou své nové didaktické pomůcky, postupy a publikace, naučí je nejen práci s dětmi s PAS, ale také jak zvládat svou únavu, stres, zoufalství pomocí řady psychorelaxačních technik. Jako lektoři vystoupí odborníci z APLA Praha: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Romana Straussová, Mgr. Veronika Šporclová, Mgr. Veronika Madler, Mgr. Lucie Prokopičová, Mgr. Dana Cejpková,  Carmen Gloria Fernandez a další.
Se svými prezentacemi vystoupí i účastníci workshopů a při společné debatě Kulatý stůl porovnají systémy podpory pro rodiny s postiženými dětmi a možnosti integrace dětí s PAS do škol v různých evropských zemích.
Doprovodný program zaměřený na vytváření nových kontaktů, setkání a sdílení zkušeností umožní účastníkům získat nové přátele a kontakty pro další projekty. Čeká je exkurze do Domova se zvláštním režimem Domov Libčice, zahradní slavnost APLA pro děti s PAS a jejich rodiny, neformální setkání s metodiky a lektory APLA, exkurze po Praze, sportovní a relaxační aktivity.
Budeme se na tuto zajímavou akci těšit!
Podrobnější informace můžete najít v rubrice Projekty –Grundtvig Workshop.
Koordinátor projektu: Ellina Horalíková, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
 
 
Share on Myspace