Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Ukončení 1. veřejné sbírky APLA Praha a začátek další.

Ukončili a vyúčtovali jsme veřejnou sbírku na dobu určitou. Začínáme s novou, tentokrát časově neomezenou sbírkou APLA Praha. Nová sbírka byla zahájena 17.5.2013. Současně oznamujeme, že došlo i ke změně čísla účtu, na který je možno posílat dary:

Nové číslo účtu veřejné sbírky 5111440802/4000 EXPOBANK CZ a s. 

Po třech letech úspěšného fungování veřejné sbírky APLA Praha jsme požádali Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) o zahájení sbírky nové, tentokrát již časově neomezené. Rozhodli jsme se využít novelizace zákona o veřejných sbírkách, která zavedla  možnost provádět sbírky i na dobu neurčitou (předchozí znění zákona omezovalo trvání sbírek na dobu maximálně tří let). Jedná se o pozitivní změnu. Odpadá nutnost po ukončení termínu sbírky -  v době schvalování vyúčtování magistrátem hl.m.Prahy - uzavírat účet a pozastavit příjem finančních prostředků od dárců.

Ukončenou veřejnou sbírku APLA Praha  (18.5. 2010 - 28.2.2013) jsme prováděli  shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu, prostřednictvím sbírkových pokladniček i formou dárcovských SMS. Významnou část peněz jsme získali z prodeje propagačních a informačních předmětů APLA Praha a výrobků klientů naší tréninkové dílny.

Za dobu trvání sbírky se nám podařilo shromáždit částku v celkové výši 309 622,81 Kč. Po odečtení nákladů nezbytných na realizaci (8825,16 Kč, tj. 2,85 % z výsledné částky) činil čistý výtěžek  300 797,65 Kč. Ten jsme 100% využili na pokrytí části nákladů na rekonstrukci Vily APLA v Bohnicích, konkrétně na stavební úpravy části objektu, kde již nyní bydlí dva klienti z Domova se zvláštním režimem v Libčicích. Způsob využití peněz ze sbírky APLA Praha názorně ukazuje, že i velké investiční akce lze realizovat z malých, ale trpělivě shromažďovaných finančních částek včetně příspěvků v řádu několika Kč. 

Děkujeme srdečně všem, kteří podpořili APLA Praha v rámci veřejné sbírky. Věříme, že shledáte smysluplné podporovat naše projekty i v budoucnu. Nová, již časově nemezená veřejná sbírka byla schválena magistrátem hl.m.Prahy dne 17.5.2013.

Sbírka APLA Praha květen 2010 – únor 2013 podle druhu příspěvků (%)

Podíly jsou vypočteny podle výsledků 3. průběžného vyúčtování ( 1.8.2012 - 28.2.2013).

 

 
 
Share on Myspace