Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Týdenní pobytový kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS

 

 Díky finančním prostředkům získaných z projektů financovaných ESF, v rámci programu podporovaného zaměstnávání se v letošním roce poprvé uskutečnil týdenní pobytový kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS v Praze.

Pobytový kurz proběhl v týdnu od 2. 9. do 8. 9. 2013 v Respitním centru APLA Praha, Střední Čechy, o. s. v Bohnicích. 

 

Účastníci pobytového kurzu měli, přímo na místě konání, zajištěno ubytování, pravidelnou stravu a zapojili se do řady vzdělávacích a zájmových aktivit.

Pro zúčastněné byly připraveny vzdělávací aktivity, které se týkaly nácviku sociálních, pracovních a praktických dovedností, ty probíhaly od pondělí 2. 9. do pátku 6. 9. 2013 v dopoledních hodinách (10:00 do 12:00) a po polední pauze v odpoledních hodinách (13:00 do 17:00). Vzdělávací aktivity probíhaly formou JOB klubů (nácviků pracovních dovedností např. jak hledat práci, jak si vytvořit svůj vlastní životopis, motivační dopis, jak se připravit na pracovní pohovor), kurzu Sociálních dovedností (rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací, jak se správně zapojit do hovoru, jak zvládat svůj vztek) a kurzu Praktických dovedností (jak vyplnit formuláře, co a kde vyřídit, péče o domácnost a sama sebe). Někteří účastníci měli také možnost projít testem Pracovní diagnostiky. Výstup testu umožní účastníkům lépe se orientovat ve vlastních schopnostech a dovednostech při jejich budoucím pracovním uplatnění na otevřeném trhu práce. Vzdělávací aktivity byly zajištěny Mgr. Kateřinou Šrahůlkovou, Ph. D., Lucie Bouchalovou, DiS. a Mgr. Lucií Prokopičovou.

Účastníci kurzu si po vzdělávacích aktivitách, mohli odpočinout u různých zájmových činností (jóga, deskové hry, hudební program, filmový klub, návštěva výstavy, výtvarné aktivity). O víkendu se pak vydali na prohlídku botanické a zoologické zahrady. Zájmové aktivity byly zajištěny Karolínou Belyušovou, Mgr. Lenkou Koudelkovou, Bc. Michaelou Pálkovou, Matějem Bálintem a muzikantem Mirkem Černíkem

Po ukončení pobytového kurzu jsme poprosili účastníky o vyplnění dotazníků Zpětné vazby. Většina z účastníků byla s aktivitami kurzu nadmíru spokojena a zároveň někteří z nich využili i možnosti se zapojit do návazných služeb APLA Praha. Jednu z účastnic jsme poprosili i o krátký rozhovor – viz ukázka níže.

Jak se Vám líbilo na pobytu v Bohnicích?

Líbilo moc a bavilo mě to.

Je něco, co Vás zaujalo, co Vám přišlo užitečné?

Dobré bylo, jak jsme si říkali různé formuláře a věci, co jsou k práci potřeba. Jo a taky sem si vzpomněla na ty témata k rozhovoru s lidmi, to je užitečné.

Je něco, co Vám chybělo?

 Já jsem bohužel ve středu musela jet k doktorovi, tak jsem zrovna nebyla, jak se dělalo to telefonování, to mně chybělo.

Co budoucí práce, jak vnímáte svoje uplatnění?

Myslím, že bych mohla dělat průvodkyni.

Za tým programu podporovaného zaměstnávání Lucie Bouchalová a Renata Hamplová


 
Share on Myspace