Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Týdenní nácvik sociálních a pracovních dovedností - letní pobyt 2011 STÁLE VOLNÁ MÍSTA
oplzz.jpgAsociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s. nabízí v rámci projektu S pomocí to dokážu a Do práce bez bariér intenzivní týdenní nácvik sociálních a pracovních dovedností v termínu 20. 8. - 27.8.. 2011.


Tento intenzivní nácvik bude probíhat formou týdenního pobytu v pobytovém a rehabilitačním středisku Líchovy, který se nachází v okrese Sedlčany (více: http://www.prosaz.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=51). Pobyt je určen pro osoby s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem od 15 let věku.

Účastníci si budou moci vždy zvolit z několika možností aktivit, které budou prováděny formou otevřeného programu, tzn. že se do nich mohou účastníci zapojit v kterémkoli sezení.  Podmínkou bude vždy jen, aby se účastníci den předem zapsali do seznamu zájemců o danou aktivitu.

Mezi nabízené aktivity budou patřit především nácviky:

1.      Sociálních situací - Účastníci zde budou mít možnost sdílet své zkušenosti s ostatními. Každé setkání bude zaměřeno na jedno téma (např. partnerství, škola, práce, rodina, řešení problémů, ...).

2.      Kognitivních dovedností - sezení budou zábavná a interaktivní. Cílem programu bude, dozvědět se toho co nejvíce o tom, jak lidé přemýšlejí a jak lze přemýšlení zlepšit tak, abychom dokázali lépe řešit běžné životní problémy. Tématem bude např. jak se vcítit do druhého člověka, unáhlené závěry, změna přesvědčení, sebevědomí a nálada.

3.      Praktických dovedností souvisejících s uplatněním na trhu práce - na setkáních se bude pracovat interaktivní formou a jednotlivá setkání budou zaměřena na určité téma, kterým může být např. proč hledám práci, jaké jsou druhy práce, jak a kde najdu práci, jak poznat správný inzerát, jak napsat životopis nebo motivační dopis, jaké dokumenty je třeba mít s sebou na pracovní pohovor a jak se připravit na pracovní pohovor, apod.

4.      Hospodaření s penězi - jedna úroveň bude zaměřena na základní operace s penězi (např. jak si ušetřit z kapesného; jednoduché nakupovaní - noviny, jídlo, drobné věci; orientace v obchodě, kde co najdu, koho se můžu, na co zeptat, apod. jak peníze vypadají; koloběh peněz - kdo je vydává, rozdíl mezi mincemi a bankovkami, apod.). Druhá, vyšší úroveň má za cíl seznámit účastníky se složitějšími operacemi (např. jak si založit bankovní účet a jeho možné využití; vyřízení reklamace - na co máme při reklamaci nárok; výměna peněz za cizí měnu - výměnný kurz,; možnosti pojištění, apod.).

5.      Sebeobsluhy - po celou dobu pobytu povedeme účastníky k maximální samostatnosti dle individuálních schopností (např. volba vhodného oblečení, schopnost plánování aktivit,...).

6.      Vaření - nácvik vaření bude opět ve dvou úrovních pro úplné začátečníky a pro mírně pokročilé. Účastníci si budou moci sami zvolit, co si budou chtít uvařit.

7.      Cestování - náplní budou např. pravidla pro pohyb na chodníku, jak se zachovat při setkání s cizími lidmi, jak řešit zdravotní potíže (např. nehodu) na ulici, co dělat, když se nebo něco ztratím, jak se orientovat v mapě, v jízdních řádech, cestování ve veřejné dopravě, jaké máme druhy jízdného, zachování bezpečnosti při cestování, jak požádám o pomoc, apod.

8.      Kurz angličtiny - je určen pro začátečníky. Jeho náplní je získání základní úrovně angličtiny pro budoucí využití při hledání zaměstnání, případně na pracovišti při styku s ostatními kolegy. Bude klást důraz na praktické nácviky, tudíž nenahrazuje běžné kurzy angličtiny zaměřené na dlouhodobou výuku. Mezi probíranými tématy budou např. pozdrav a seznamování, představení, orientace na pracovišti, požádání o pomoc, sestavování životopisu v angličtině,  základní konverzace, či témata podle konkrétní potřeby účastníků kurzu. 

Tyto nácviky budou samozřejmě doplněny i volnějšími aktivitami jako např. výlety do okolí, outdoorové aktivity, cvičení v tělocvičně (např. jóga) nebo relaxace v areálu s případným využitím venkovního bazénu.

Pobyt je určen osobám z Prahy (1/3 míst) a Středočeského kraje (2/3 míst). Hlásit se mohou i osoby z jiných krajů, ale  přednostně budou přijímány osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v uvedených krajích. Cena pobytu je do 2500 ,-Kč. 

V případě, že Vy nebo Vaše dítě má vážný zájem o tuto akci, zašlete přihlášku pí. Gnanové emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo poštou na adresu Chodská 23, Praha 2, 120 00. Předběžné přihlášky budou přijímány od 8. března (budou zveřejněny na našich stránkách) do 1. května.

Následně Vám bude zaslána závazná přihláška. Tuto přihlášku potvrdíte a zašlete zpět s kopií dokladu o zaplacení zálohy 1000,- Kč.

Cena, placení zálohy:

Výše zálohy je 1000,- Kč. Je potřeba poslat kopii dokladu o její úhradě současně se závaznou přihláškou. (přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou považovány za aktuální). Vrácení zálohy, storno poplatky:

V případě, že účastníka odhlásíte z nácviků z jakéhokoliv důvodu do konce května 2011, bude vám vrácena záloha v plné výši. Doplatek tábora je nutno uhradit do 15. 6. 2011. V případě odhlášení z důvodu onemocnění účastníka, se vrací 90% ze zálohové částky nebo případně z celé, již doplacené částky. Je potřeba doložit potvrzení lékaře.

 

Storno poplatky:

od 1. do 15. června - 50 % z ceny tábora

od 16. do 26. června - 100 % z ceny tábora

 

    Pokud máte nějaké dotazy či potřebujete další informace, obracejte se na tento kontakt:  Eva Gnanová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 284 684 959, 737 964 403, v pracovní dny mezi 9.00 - 16.00 hod

S pozdravem Mgr. Eva Gnanová, Konzultantka podporovaného zaměstnávání Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA Praha,Střední Čechy,o.s. Chodská 23 120 00 Praha 2 mobil: +420 737 964 403 tel: +420 267 311 606 email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Share on Myspace