Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Tréninková dílna APLA Praha v nových prostorách

V pražských Bohnicích našla v květnu 2013 kromě respitního (odlehčovacího) centra a části domova se zvláštním režimem své nové působiště také tréninková dílna APLA Praha.  Navštívit ji znamená vystoupat po starých kamenných schodech až do nejvyššího patra jednoho z opravených pavilonů Psychiatrické léčebny Bohnice, kde v podkroví vzniklo tréninkové pracoviště. Díky citlivě provedené rekonstrukci APLA Praha získala hezký, světlý a prakticky řešený prostor jako dělaný pro provoz dílny. Klienti zde budou pokračovat v již běžících činnostech jakou je např. výroba pomůcek pro APLA Praha, drobné administrativní práce, výroba dekorativních předmětů na prodejní akce atd.

V tréninkové dílně APLA Praha mají možnost zdokonalovat své pracovní a sociální dovednosti dospělí klienti s autismem, kteří mají z důvodu stupně závažnosti diagnózy autismu ztížený přístup na trh práce. Pravidelná účast v sociálně rehabilitačním programu je pro ně vhodnou příležitostí pro nácvik a upevnění praktických a sociální dovedností.

Díky novým prostorám bude mít APLA Praha možnost nabídnout místo v tréninkové dílně většímu počtu zájemců. Lidé s diagnózou autismu mají všechny předpoklady pro to, aby dobře a spolehlivě vykonávali řadu činností včetně těch, které jsou náročné na přesnost. Je ale třeba zpracovat jim podrobné a jasně strukturované pracovní postupy a pracovní podmínky přizpůsobit individuálním potřebám. Výhodou lidí s diagnózou autismu na druhé straně je, že rutinně se opakující činnosti jim nevadí. Naopak, pracovní náplň tohoto typu někteří z nich přímo vyhledávají.

V nové dílně chceme postupně rozšířit nabídku výrobních činností pro naše klienty tak, aby mohli plně využít svůj potenciál. Díky veřejným finančním zdrojům, ze kterých je podporován provoz tréninkové dílny APLA Praha, k tomu máme všechny předpoklady.

 

 
Share on Myspace