Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Syn se nenaučil komunikovat pomocí piktogramů. Existují jiné možnosti altern.komunikace?

Mám pětiletého syna, kterému byl diagnostikován dětský autismus se středně těžkou mentální retardací. Doposud se u něj nerozvinula řeč. Komunikace je taková, že syn mě přivede k věci, kterou potřebuje.Navštěvuje speciální mateřskou školku, kde zkoušeli komunikaci pomocí piktogramů, ta synovi nevyhovuje. Chtěla jsem se zeptat, jestli jsou i jiné možnosti alternativní komunikace.

Dobrý den, komunikaci pomocí vizuálních symbolů, ať už piktogramů, obrázků, fotografií nebo předmětů, bych doporučil jako nejvhodnější formu alternativní komunikace pro dítě s dětským autismem. Využívá silné stránky dítěte (vizuální vnímání), obrázky jsou srozumitelným, konkrétním a hmatatelným symbolem, který vhodně nahrazuje obtížně uchopitelné mluvené slovo.

Úspěšně se používá komunikace výměnou, kdy nám dítě podává obrázek nebo jiný symbol a my ihned plníme jeho přání (dítě tedy vymění např. obrázek bonbonu za reálný bonbon).

Pokud u Vašeho syna v MŠ obrázky zkoušeli a on přes ně komunikovat nezačal, je třeba se zaměřit na to, proč se tak nedaří. Zprvu bychom se měli ptát po tom:

- jaký je způsob použití obrázků – nestačí, aby dítě obrázek ukazovalo, neboť děti často nechápou, že komunikace je vzájemná interakce a obrázek tedy musí ukázat druhému člověku. Proto dítě učíme, aby obrázky podávalo do ruky. Díky tomu snadněji pochopí, že musí někoho skutečně zkontaktovat.

- o čem komunikujeme – důležité je, aby dítě bylo ke komunikaci motivováno. Proto obrázky, které zahrnujeme do komunikační knihy, musí představovat jen skutečná přání dítěte (jejich plnění funguje jako odměna).

Tvořit slovní zásobu ze symbolů věcí, u kterých my chceme, aby si o ně dítě říkalo, když o ně ono samo nemá zájem, postrádá efekt. Pokud dítě i přes výše uvedené nezačne obrázky používat, je třeba se zaměřit na jednotlivé aspekty nácviku (počet nácvikových situací, dosažitelnost odměn, přílišné kumulování požadavků, …apod.)

Co se týče jiných metod alternativní komunikace, např. pomocí gest rukou, ty jsou zpravidla méně vhodné. Gesta jsou pomíjivá, nedostatečně konkrétní a pro mnoho dětí představuje jejich tvoření značný problém buď díky horší motorice nebo z důvodu obtíží s nápodobou.

Několik základních gest lze používat ze strany dospělého pro lepší porozumění řeči dítětem, ale i pokud by Váš syn některá gesta začal sám používat, spíše bych nepředpokládal, že bude aktivně používat širší okruh gest.

V současné době v APLA realizujeme praktický seminář Komunikace s dítětem s autismem pomocí obrázků.

 (viz. http://www.praha.apla.cz/vzdelavaci-kurzy/18.-komunikace-s-ditetem-s-autismem-pomoci-obrazku-4.html)

Přeji Vám hodně úspěchů v hledání vhodné komunikace pro Vašeho syna.

Jan Kouřil, poradce rané péče APLA Praha

 

 
Share on Myspace