Přihlásit se
Registrace - Login

Sošky APLAUS 2016

Cena APLAUS

kveten-poopr15 zpravodaj-apla5 2 01

Zpravodaj 


 

 

 

                                              

Diagnostika poruch autistického spektra

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s podezřením na PAS. 

Více...

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství
jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem
s poruchou autistického spektra
a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, příp. jim umožnit začlenění do společnosti.

Více...

Vzdělávací kurzy

V rámci programu Vzdělávání
a osvěta pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.

Více...

Doporučené produkty

Průkazka pro rodiče


DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Spolek APLA Praha mění právní formu a název na Národní ústav pro autismus, z.ú.
Pátek, 13 Listopad 2015 16:57

Spolek APLA Praha mění právní formu a název na Národní ústav pro autismus, z.ú. 

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás informovali o velké změně, která provází transformaci našeho občanského sdružení (spolku) na novou právní formu – ústav. Protože našim hlavním posláním už řadu let není jen  sdružování občanů a klasická spolková činnost, nastal čas v souladu s platnou legislativou dle nového občanského zákoníku vybrat si novou právní formu, která bude lépe vystihovat naší činnost a pozici největšího poskytovatele služeb pro lidi s autismem v České republice.

Právni forma ústavu je nová, moderní právní forma neziskové organizace, jejíž práva a povinnosti určuje nový  občanský zákoník, a která při svém fungování musí dodržovat přísnější pravidla, než tomu bylo u občanských sdružení. A vzhledem k tomu, že k transparentnosti a kredibilitě se hlásíme jako k základním hodnotám naší společnosti, je pak transformace na ústav logickým strategickým krokem našeho fungování.

I jako ústav  nadále zůstáváme nestátní neziskovou veřejně prospěšnou organizací, která pokračuje v původní činnosti APLA Praha s cílem zkvalitnit život  lidem s autismem a jejich rodin.

Se změnou právní formy jsme přistoupili i ke změně názvu. Chceme dát tímto veřejnosti najevo, že vstupujeme do nové etapy naší činnosti, že nejen naší prací, ale i názvem, se chceme prezentovat jako profesionální instituce, která zastává pozici lídra systémových změn v péči o lidi s autismem v České republice, že jsme realizátorem komplexního modelu péče o lidi s autismem, největším  poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, výcvikovým pracovištěm řady univerzit, že naši pracovníci vykazují bohatou publikační činnost, přednáší  na fakultách, významných tuzemských i mezinárodních konferencich  a jsou uznávanými odborníky ve svém oboru.

Novým názvem spolku APLA Praha se tak stává Národní ústav pro autismus, z.ú. (dále jen “NAUTIS”).

Proč NAUTIS? NAUTIS  je nejen zkratka složená  z písmen Národního ústavu pro autismus, ale je to i námořní simulátor  – pomůcka, která má námořníky naučit řídit loď  a  orientovat se na moři.   Stejně jako si klademe my ve svém poslání správně nasměrovat lidi s autismem a všechny, kdo jim poskytují péči a podpořit je v bezpečné a klidné cestě směrem k spokojenému životu. 

Vážení  přátelé, budeme rádi, pokud nám pomůžete se sdílením a šířením této informace dál, aby nová značka vešla co nejdříve do povědomí široké i odborné veřejnosti.

O dalších krocích souvisejících se změnou právní formy a názvu Vás budeme informovat.

Za spoluzakladatele Národního ústavu pro autismus, z.ú.

Magdalena Čáslavská, ředitelka 

 
Share on Myspace