Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

O projektu

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Navazuje na projekt realizovaný a financovaný z prostředků ESF a MHMP v  minulosti (Do práce bez bariér) a je zaměřen na zlepšení postavení lidí s poruchami autistického spektra (PAS) na trhu práce.

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU: zvýšit samostatnost a osvojit si dovednosti potřebné k nalezení a udržení zaměstnání, posílit pracovní nácviky a rozšířit zájem o další rozvoj u lidí s PAS.

KOMU JE PROJEKT URČEN: Projekt je určen pro dospělé lidi s PAS z hl. města Prahy, kteří

  • dokončili vzdělávání a poprvé vstupují na trh práce
  • již pracovali, ale v současné době nemají zaměstnání
  • často mění zaměstnání .

NABÍZENÉ AKTIVITY:

 Všechny aktivity v rámci tohoto projektu jsou poskytovány účastníkům projektu zdarma.

Klienti, kteří o účast v projektu projeví zájem, absolvují vstupní pohovor vedený pracovním konzultantem, speciálním pedagogem a psychologem. Cílem pohovoru je zjistit potřeby klienta a motivaci související s jeho uplatněním na trhu práce, Na základě zjištěných potřeb bude zahájeno vypracování individuálního plánu klienta zahrnující jeho cíle a doporučené aktivity, kterých by se měl klient v rámci projektu zúčastnit.

A) KURZY: Účastník projektu si ke kurzu soc.dovedností - Job klub,  vybere z následující nabídky dalších vzdělávacích aktivit

  • - kurz AJ pro potřeby zaměstnání
  • - kurz osvěžení počítačových dovedností
  • - kurz fotografování
  • - kurz cestování a orientace ve městě
  • - kurz hospodaření s penězi
  • - Intenzivní nácvik pracovních dovedností – týdenní pobytový kurz 

B) Rozvoj pracovních dovedností v TRÉNINKOVÉ DÍLNĚ 

HLAVNÍ PŘÍNOS PROJEKTU: Klient získá prostřednictvím jednotlivých aktivit a díky nadstandardní podpoře pracovního konzultanta a dalších členů týmu možnost se profesně profilovat a najít vhodné zaměstnání, pro které má předpoklady a které ho bude bavit. Zvýší tím svou pravděpodobnost uplatnit se na trhu práce, v případě úspěchu na pracovním poli dojde k posilování sebevědomí i získávání důvěry v sebe sama. Během projektu bude s klienty dlouhodobě a systematicky pracováno. Po nalezení vhodného zaměstnání, jim bude poskytnuta podpora konzultanta a pracovního asistenta nejen při nástupu na nové pracovní místo, ale i během pracovní činnosti.

Projekt začal 1.1.2013 a potrvá do 31.12.2014

KONTAKT:

Lucie Prokopičová, pracovní konzultant, email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Renata Hamplová, manažer projektu, email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Share on Myspace