Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Speciálně pedagogické centrum - základní informace

Speciálně pedagogické centrum (SPC) APLA  pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS), jehož zřizovatelem je Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s., bylo založeno k 1. září roku 2014.

Speciálně pedagogické centrum (SPC) byl zařazeno do sítě školských poradenských zařízení. Poskytuje standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení na území České republiky. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Služby jsou zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem.

 

 
Share on Myspace