Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

SPC při Národním ústavu pro autismus přijme speciálního pedagoga

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitelka Speciálně pedagogického centra PaedDr. Věra Čadilová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

  • speciální pedagog  / poradenský pracovník pro školské poradenské pracoviště

Charakteristika vykonávané práce:

Komplexní speciálně pedagogická diagnostika PAS.

Práce s integrovanými klienty i klienty ve speciálních školách a  školách dle §16  odst.9.

Individuální edukativně terapeutická činnost u dětí

Komplexní případová práce –  kontakty s rodiči, učiteli, případně dalšími zúčastněnými, sledování dítěte při práci ve škole.

Aplikace terapií v oblasti PAS ve skupině i v individuálních činnostech v rámci SPC a terénu.

Činnosti v oblastech stimulace, edukace, reedukace, kompenzace a poskytování specializované péče klientům.

Spolupráce se školami, školskými zařízeními a dalšími organizacemi (diagnostická a terapeutická činnost, konzultačně metodická spolupráce, supervize, prevence)

Přednášková činnost

Poradenství zaměřené na profesionální orientaci žáků s problematikou poruch autistického spektra škol a pro žáky s neukončeným vzděláním

Vedení dokumentace

Nabízíme:

Různorodou práci s dětmi s PAS a jejich pedagogy a rodiči,

možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,

další vzdělávání a odborné supervize,

pružnou pracovní dobu,

zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, home office).

Požadavky:

VŠ v oboru speciální pedagogika,

praxe v oboru min. 3 roky (praxí se rozumí souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ideálně autismem, tedy například jako pedagog ve speciální mateřské, základní škole či třídě, kde byly integrovány děti se SVP, pracovníci - speciální pedagogové školských nebo školních poradenských zařízení)

znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra výhodou,

znalost legislativy v oblasti školství (školský zákon a prováděcí vyhlášky),

odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat,

organizační a komunikační dovednosti,

absolutorium akreditovaného kurzu specializovaného na výchovu a vzdělávání dětí s autismem výhodou,

znalost cizího jazyka je výhodou

řidičský průkaz skupiny B výhodou,

uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook) podmínkou.

Výše nabízeného úvazku: 1,0
Termín předpokládaného nástupu: září - říjen 2017 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

jméno, příjmení, titul

datum a místo narození

státní příslušnost

místo trvalého pobytu

kontakt

K přihlášce uchazeč připojí:

profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)

motivační dopis

kazuistika dítěte, se kterým uchazeč dlouhodobě pracoval, návrh intervence

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  do konce září 2017.

Do předmětu emailu napište "VŘ – speciální pedagog "

Podrobnější informace Vám poskytne Mgr. Lenka Bittmannová, zástupkyně ředitelky SPC.

 
Share on Myspace