Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně jim umožnit začlenění do společnosti. Nabízíme služby terénní a ambulantní. V současnosti máme dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách zaregistrováno 6 druhů služeb. Je to raná péče, služba osobní asistence, odlehčovací služba, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, odborné poradenství a sociální rehabilitace.

Poskytování služeb sociální péče je zmiňovaným zákonem založeno na smluvním principu. Uživatel si podle svých individuálních potřeb a svobodné vůle sjednává druh a rozsah poskytované služby. Charakter smlouvy je soukromoprávní a řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Služby sociální péče poskytujeme za úhradu.

Sociální poradenství je zákonem garantováno jako bezplatné. V rámci základního sociálního poradenství poskytujeme osobám s PAS a jejich rodinám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Služby sociální prevence poskytujeme bez úhrady nákladů, zpoplatněna je pouze fakultativní činnost dle platného sazebníku služeb APLA.

Základní druhy a formy sociálních služeb poskytované občanským sdružením APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Sociální poradenství:

  • základní sociální poradenství
  • odborné sociální poradenství

Služby sociální péče

  • osobní asistence
  • odlehčovací služby
  • domov se zvláštním režimem
  • chráněné bydlení

Služby sociální prevence:

  • raná péče
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • sociální rehabilitace

Registr poskytovatelů sociální služeb naleznete na stránkách MPSV zde.
(po kliknutí dojde k přesměrování na stránky MPSV)

 

 


 
Share on Myspace