Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Letní pobyty 2017

I v letošním roce pořádá NAUTIS během července a srpna letní týdenní pobyty „Pro rodiče bez rodičů 2017“.

Rádi bychom poděkovali všem loňským účastníkům Letních pobytů, kteří vyplnili dotazník zpětné vazby. Všechny vaše postřehy, nápady i připomínky jsme projednali na schůzce, kde se sešli vedoucí jednotlivých pobytů, vedení NAUTIS a organizátorka pobytů.

Během dlouhých debat jsme hledali cesty, jak Letní pobyty vylepšit. Největší změnou je navýšení kapacity některých pobytů v Křížlicích a přidání jednoho pobytu pro děti s Aspergerovým syndromem. Dále, čas přijetí přihlášky je jedním z několika kritérií, ne však tím hlavním (více viz text níže).

Pevně věříme, že se nám podaří letošní pobyty zase o stupínek zlepšit a že si je jak účastníci, tak asistenti užijí.

Celý článek...
 
Letní pobyty 2016
 
Vážení rodiče, milé děti,
 
rádi bychom vám poskytli základní informace o letních pobytech „Pro rodiče bez rodičů 2016“, pořádaných v červenci a srpnu Národním ústavem pro autismus, z.ú. (dále NAUTIS).
 
V letošním roce budou organizovány pobyty:
 
1) pro děti a mládež s AS, VFA a SFA v Horním Polubném
Jedná se o čtyři týdenní pobyty, každý s kapacitou 8 klientů a 6 asistentů.
 
Termíny:
15. - 22. 7. turnus pro klienty s AS a VFA ve věku 14 - 16let; vedoucí pobytu Petr Doležel
22. - 29. 7. turnus pro klienty s AS a VFA ve věku do 10let; vedoucí pobytu Julius Bittmann
29. 7. - 5. 8. turnus pro klienty s VFA a SFA; vedoucí pobytu Dominika Linhartová
5. - 12. 8. turnus pro klienty s AS a VFA ve věku 11 - 13 let; vedoucí pobytu Julius Bittmann
 
 
2) pro ostatní klienty s PAS v Křížlicích
Jedná se o sedm týdenních pobytů, každý s kapacitou 6 klientů a 5 asistentů.
 
Termíny:
8. - 15. 7. vedoucí pobytu Hynek Jůn
15. - 22. 7. vedoucí pobytu Jůlie Vosáhlová
22. - 29. 7. vedoucí pobytu Kateřina Šulcová
29. 7. - 5. 8. vedoucí pobytu Šárka Henychová
5. - 12. 8. vedoucí pobytu Lenka Vopálková
12. - 19. 8. vedoucí pobytu Jan Kouřil
19. - 26. 8. vedoucí pobytu Jaroslav Klap
 
 
3) pro dospělé klienty s AS a VFA v Cholíně
Pobyt pořádá terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS v termínu 5. - 12. 8. Kapacita je 17 klientů, vedoucím je Štěpán Hejzlar. V rámci pobytu proběhne kurz asertivních a komunikačních dovedností.
 
 
 Přihlášení na pobyty
V současné době evidujeme 130 přihlášených zájemců. Kapacita pobytů je tudíž vyčerpána, zájemci, kteří nebudou na pobyt z kapacitních důvodů zařazeni, budou evidováni jako náhradníci.
 
Upozorňujeme tedy zájemce, kteří se chtějí na pobyty ještě přihlásit, že se již hlásí jako náhradníci.
 
1.     vyplnit předběžnou přihlášku na adrese: 

https://nautis.auksys.com/master/index.php?id=191

Pro vyplnění přihlášky není třeba se registrovat do systému.

2.     vyplnit a zaslat podrobný dotazník zájemce v elektronické podobě, ke stažení ZDE:
Dotazník pošlete na adresu  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Upozorňujeme, že přihláška, bez včasně odevzdaného dotazníku, je považována za neplatnou!

 
 O přijetí či nepřijetí zájemců na pobyt a na konkrétní turnus rozhoduje:
 
1.     čas obdržení předběžné přihlášky
2.     skutečnost, zda účastník svými potřebami a schopnostmi odpovídá skupině daného turnusu
 
 
Dne 25. 3. budou všichni zájemci informováni, zda byli či nebyli na pobyt přijati.
 
 
Cena pobytu:
 
V ceně pobytů budou zahrnuty služby asistenta, plná penze a ubytování.
 
Její výši však v tuto chvíli neznáme. Odvíjí se od grantových a dotačních příspěvků, které NAUTIS na tyto účely získá. Víme však, že nepřesáhne výši 7.000Kč (s využitím hromadného svozu 7.500Kč).
 
 
Dále bychom Vás rádi upozornili, že během léta máte také možnost přihlásit své blízké s PAS na pobyt v našem respitním centru v Praze-Bohnicích. Pobyty tam lze domlouvat i celoročně. Kontaktní osobou je Šárka Henychová,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 774 723 197.
 
Těšíme se na léto a na všechny účastníky pobytů.
 
 
Za Národní ústav pro autismus, z.ú.
 
 
Renata Němcová
tel. 774 723 117
 
 
 
 
 
 
Letní pobyty 2015

 

Vážení rodiče, milé děti,

i v letošním roce se během měsíců červenec a srpen uskuteční letní  pobyty „Pro rodiče bez rodičů“ pořádané APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Pobyty budou probíhat na třech místech.

 

Šest týdnů se uskuteční v Křížlicích v Krkonoších, jedná se převážně o pobyty pro osoby s PAS a s těžkým problémovým chováním. Kapacita je 6 - 7 klientů/týden.

Termíny pobytů jsou:

3. 7. – 10. 7. 2015

10. 7. – 17. 7. 2015

17. 7. – 24. 7. 2015

24. 7. – 31. 7. 2015

31. 7. – 7. 8. 2015

7. 8. – 14. 8. 2015

 

Pět týdenních pobytů proběhne v Kalu u Pecky, čtyři pro děti s AS, jeden pro osoby se SFA. Kapacita je 8 klientů/týden.

Termíny pobytů jsou:

3. 7. – 10. 7. 2015

10. 7. – 17. 7. 2015

17. 7. – 24. 7. 2015

24. 7. – 31. 7. 2015

31. 7. – 7. 8. 2015

 

Pro dospělé osoby s AS a AA VF pořádá Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko týdenní pobyt se vzdělávacím programem v termínu 8. – 15. 8. 2015. Místem konání je letos poprvé obec Cholín v blízkosti Slapské přehrady.

 

Příhlášení:

V současné době je volná kapacita pouze na pobytu v Cholíně.

Zájemci se mohou hlásit vyplněním přihlášky:  Predbezna_prihlaska_2015.doc

Přihlášku vyplňte elektronicky a zašlete na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

 

V případě pobytů v Křížlicích a Kalu je již kapacita zcela naplněna.

 

Z důvodu hledání vhodného objektu pro pobyty klientů s AS a VFA, došlo k posunu termínu, kdy jsou zájemci vyrozumění o zařazení na jednotlivé turnusy. Stane se tak do 20. 4. 2015. Všem se za tento posun omlouvám. Všichni zájemci budou telefonicky informováni o účasti/neúčasti a touto cestou se i dozvědí konkrétní termín pobytu, na který byli zařazeni.

 

Cena:

V ceně pobytů budou zahrnuty služby asistenta, plná penze a ubytování. Její výši však v tuto chvíli neznáme. Odvíjí se od grantových a dotačních příspěvků, které APLA na tyto účely získá a některá dotační řízení ještě nejsou ukončena.

Předběžně lze ale předpokládat stejnou cenu jako v loňském roce (5.500 – 7.500Kč).

 

Přijímání zájemců: 

O přijetí či nepřijetí zájemců na pobyt a na konkrétní turnus rozhoduje:

1.     čas obdržení předběžné přihlášky

2.     skutečnost, zda účastník svými potřebami a schopnostmi odpovídá skupině daného turnusu

 

Ráda bych Vás upozornila, že během léta máte také možnost přihlásit své děti na pobyt v našem respitním centru v Praze-Bohnicích. Pobyty tam lze domlouvat celoročně.

Kontaktní osobou je Šárka Henychová,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 774 723 197.

 

Těšíme se na léto a na všechny účastníky táborů.

Za APLA Praha a střední Čechy, o.s.

 

Ing. Renata Němcová, Ph.D.

tel. 774 723 117,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
 
 

 trojlogo2013ctverec       MZ     MHMP logo

Projekt je spolufinancován v rámci projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Letní rekondiční pobyty jsou spolufinancovány z rozpočtu hl. města Prahy a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

 
Letní pobyty APLA v r. 2014 se opět vydařily

obrázek 1 31

 

 

Během července a srpna proběhl již 12. ročník našich letních odlehčovacích pobytů pro děti a dospělé s autismem. Letos se pobyty konaly na třech místech: tradičně v Křížlicích a Líchovech, nově pak ve Smržovce v Jizerských horách a zúčastnilo se jich celkem 87 dětí a dospělých s diagnózou PAS.

 

 

 

Celý článek...
 
Dopis rodičům ohledně zvýšení ceny letních pobytů

 

Vážení rodiče,

v roce 2014 připravujeme již dvanáctým rokem letní pobytové tábory „Pro rodiče bez rodičů“. Velice děkujeme za Vaši přízeň, první rok se tábora účastnilo 24 klientů s autismem, v roce 2013 to bylo již přes 140 dětí a dospělých s autismem.

Z jedné strany nás nárůst zájmu o tábory APLA Praha těší, z druhé strany nás dostal do nepříznivé finanční situace, protože několik let jsme tábor prakticky nezdražovali a dotace, které dostáváme z rozpočtů jednotlivých krajů, ministerstev, sponzorských darů a nadací, nejsou vázány na počet klientů. Stejné dotace bychom dostali jak pro tábor pro 50 klientů, tak i pro tábor pro 200 klientů. Výše dotací je určena pro kompenzaci nákladů tábora pro přibližně 70 klientů. Naše tábory jsou finančně náročnější než tábory pro děti bez handicapu, reálná cena za jedno dítě je kolem 10000Kč/týden. Hlavní finanční zátěž plyne z faktu, že na 10 dětí s autismem připadá vždy 8-10 asistentů a objednáváme chaty, které jsou určeny pro 25 osob, ale bydlí tam pouze 10-12 osob, abychom zajistili jednolůžkové až max. dvoulůžkové pokoje. V roce 2013 jsme se dostali v rozpočtu tábora do finančního propadu, který jsme museli následně kompenzovat z jiných zdrojů. Nechceme a ani nebudeme tábory poskytovat kvalitativně horší. Nebudeme snižovat počet personálu ani navyšovat počet klientů na jednom turnusu. Poté, co MPSV vyřadilo realizaci odlehčovacích služeb z nadregionálních programů a nechalo rozhodovat o potřebnosti služby jednotlivé kraje, museli jsme oslovit s žádostí o dotaci všech 13 krajů jednotlivě. Některé kraje své obyvatele podpořily, jiné nikoliv. Na základě toho se i různí cena pro různé regiony.

Vážení rodiče, doufám, že Vás toto navýšení neodradí a zachováte APLA Praha svoji přízeň.

                                                                      

Přeji pěkný den.

 Hynek Jůn

 předseda APLA Praha

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5