Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Psychologické služby
Psychologické a psychiatrické služby

V rámci služeb psychologických a psychiatrických provádíme diagnostická vyšetření dětí i dospělých osob. Do centra na specializované vyšetření dochází děti na doporučení pediatrů, dětských psychiatrů, neurologů, pedagogů.

Dospělí lidé přicházejí na vyšetření i na základě vlastního uvážení, že jejich problémy mohou vyplývat z diagnózy autismu. Vyšetřovány jsou také děti na žádost rodičů.

Cílem vyšetření

je potvrdit či vyvrátit diagnózu autismu a jemu příbuzných poruch (atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha).

Proces diagnostiky

K vyšetřování používáme vysoce specializované škály a dotazníky (CARS, ADOS, ADI-R, ABC atd.). Pomocí psychologických testů a škál se stanoví mentální úroveň dítěte (standardními i speciálními testy - S-B, Gessel, PEP, APEP atd.).

Dalším krokem je seznámení rodičů s charakterem poruchy, prognózou.

Následuje návrh efektivní odborné intervence (další vyšetření, školní zařazení, způsob přístupu v rodině).Výsledkem několikahodinového psychologického vyšetření jsou jasně formulované výstupy a určení další pedagogické a terapeutické strategie.

Primárně je nutné rodiče seznámit s obecnou problematikou autismu, vysvětlit principy alternativní komunikace, podat návrhy na úpravu domácího prostředí, poskytnout pomoc při řešení problémů s chováním, doporučit výchovně-vzdělávací zařízení vhodné pro integraci a vzdělávání dítěte v souladu s přáním rodičů a s přihlédnutím k charakteru poruchy. Psycholog či psychiatr doporučí konzultaci dalších odborníků v týmu.

 

Celý článek...