Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Sazebník

Vážení přátelé,

máme nové webové stránky www.nautis.cz/cz.

Tento web (www.praha.apla.cz) není již aktualizován. Naši IT kolegové momentálně připravují uspání tohoto webu. 

Děkujeme za pochopení.

Tým NAUTIS

Sazebník služeb NAUTIS

Oblast poskytované službyNázev Stručný popis a doba trváníPoznámka Cena
1.
Psychologické a psychiatrické služby
Komplexní diferenciálně diagnostické vyšetření

Komplexní psychologické (psychiatrické)vyšetření zaměřené na diferenciální diagnostiku spojené s konzultací týkající se doporučení následné péče. Čekací doba na vyšetření aktuálně okolo 10 měsíců.
Doba trvání (včetně závěrečné konzultace s rodiči): 3 hodiny,
Vypracování zprávy: 3 hodiny

Celková cena za vyšetření včetně vypracování zprávy. od 1.1.2016 4.000,- Kč  
  Komplexní diferenciálně diagnostické vyšetření o víkendu

Za příplatek nabízíme možnost psychologického vyšetření mimo standardní pracovní dobu. Psychologické vyšetření včetně anamnestického pohovoru.

Celková cena za anamnestický pohovor a psychologické vyšetření včetně zprávy

od 1.1.2018
8.500,-Kč

  Vyšetření v angličtině (z důvodu velkého počtu řádných vyšetření dočasně pozastaveno)

Anamnestická konzultace vedena v angličtině: 3.000,-Kč

Psychologické vyšetření: 6.000,-Kč
(standardní cena za vyšetření 4.000,-Kč + příplatek za vyšetření v anglickém jazyce 2.000,-Kč).

Zpráva: příplatek za vyhotovení zprávy v anglickém jazyce: 2.000,-Kč

Celková cena za kopmlexní psychologické vyšetření v angličtině včetně zprávy 11.000,-Kč
 

Anamnestický pohovor

 

 

Pohovor s rodiči bez přítomnosti dítěte je nezbytnou součástí diagnostického vyšetření. Sestavení anamnézy dítěte, jeho vývoj od prenatálního období po současnost. Rozhovor trvá zpravidla 2 hod (při kompliklovaném zdravotním stavu dítěte výjimečně 3 hod). Výstupem je podrobná zpráva, která slouží jako podklad pro odborné psychologické vyšetření.

 

Od 1.1.2018
2.000,- Kč za 2 hod, za každou další započatou hodinu 500,- Kč
 

 

 

    

 

Anamnestický pohovor o víkendu (dočasně pozastaveno)

Za příplatek nabízíme možnost anamnestického pohovoru mimo standardní pracovní dobu.

 

od 02/2017
2.500,-Kč    

  Pozorování dítěte v rodině, MŠ nebo v ZŠ Pozorování chování dítěte psychologem ve školském zařízení pro ukončení diagnostického procesu.
Trvá 2 - 3 hodiny.
Celková cena i se zápisem

 

1.500,- Kč
+ sazba za cestovné (6,-Kč/km)

 

  Odborný anamnestický rozhovor před kontrolním  vyšetřením (dočasně pozastaveno, kontrolní vyšetření probíhá bez anamnestického pohovoru)

Rozhovor s rodiči (bez přítomnosti dítěte) zaměřený na popis aktuálního stavu dítěte, zjištění důležitých informací a konkrétní zakázky kontrolního vyšetření. Konzultace trvá přibližně 1,5-2 hod.

Týká se klientů, kteří přicházejí na kontrolní psychologické vyšetření po delší době než jeden rok

1000,- Kč

 

Kontrolní  vyšetření

Odborné vyšetření zaměřené na zhodnocení změn ve vývoji a chování dítěte. Upřesnění diagnózy a prognózy. Konzultace s rodiči.

Kontrolní psychologické vyšetření je přizpůsobeno zakázce rodičů.

Cena může mírně lišit podle zakázky rodičů a požadované formy zprávy z psychologického vyšetření

max. 4.000,-Kč

    

  Vypracování doporučení, potvrzení Poplatek není účtován pokud se potvrzení či doporučení vyhotovuje v rámci kontrolního či komplexního psychologického (psychiatrického) vyšetření.

 

250,-Kč
  Konzultace  psychologa nebo psychiatra diagnostického střediska Konzultace po diagnostickém vyšetření (možnost konzultovat diagnostický závěr a následná doporučení). Možná také konzultace zaměřená například na obtíže s výchovou, vztahy v rodině, apod.
 
Služba pro klienty Národního ústavu pro autismus, z.ú. 800,-Kč/45 min.
 2.
Raná péče
Konzultace v rámci služby raná péče

Raná péče dle zákona o soc. službách je především terénní služba. Pracovníci rané péče navštěvují rodiny přímo u nich doma.  Uvedené služby je možné poskytnout i ve středisku rané péče.

Návštěva v rodině.  0 Kč
  Půjčovna pomůcek V půjčovně jsou k dispozici hračky a pomůcky vhodné pro děti s PAS. Fakultativní služba

250 Kč/rok

 

Konzultace v rodině, která nesplňuje podmínky pro zařazení do programu rané péče Národního ústavu pro autismus, z.ú. (např. vzhledem k bydlišti mimo Prahu a Středočeský kraj)

Doba konzultace bývá zpravidla 2 hodiny.   750 Kč/hodinu konzultace + 750 Kč za písemnou zprávu + proplacení cestovních nákladů u terénních konzultací
  Konzultace v rodině (příp. v předškolním zařízení) v cizím jazyce Doba konzultace bývá zpravidla 2 hodiny.  

750 Kč/hodinu konzultace + 750 Kč za písemnou zprávu

  Skupinové nácviky sociálních dovedností pro děti s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Služba je poskytována jako blok 10 lekcí v délce jedné hodiny   400 Kč/hodinu
  Individuální práce s dítětem Zpoplatněná služba, ceny se liší dle typu nácviku, podrobné info je na tomto odkazu    
  Individuální práce v cizím jazyce    

Příplatek 500 Kč / hodinu k běžné ceně individuální práce

 

Vypracování doporučení, potvrzení

   

250 - 500 Kč dle rozsahu

3.  Osobní asistence 

Výše úhrad od 1.9.2015

Osobní asistence  Cena služby je přímo úměrná času poskytování služby (např. 1,5h osobní asistence = 150 Kč). Hodinová sazba  

100 Kč / hod

       
4. Odlehčovací služby

 

 

 

  

Výše úhrad od 1. 1. 2018

Letní tábor pro rodiče bez rodičů Podrobné podmínky upravuje samostatný manuál zveřejněný na internetových stránkách organizace.  Výše zálohy je 2.500,- Kč. Celková cena pobytu se pohybuje mezi 5.000 Kč až 6.000 Kč na týden. (záleží na výši dotací, které se podaří získat) Celková sazba se zveřejňuje v sekci Tábory .

Respitní víkend

Víkendový pobyt v Bechlíně / na Smržovce pro více osob - začíná v pátek večer, končí v neděli večer (cca 48 hod). Částka za pobyt včetně stravy a asistenční podpory.

 2.620,- Kč / pobyt

+ 300,- Kč za dopravu (Praha - Bechlín a zpět)

Pobyt v respitním centru Jeden den pobytu v respitním centru v Praze (cca 24 hodin). Částka včetně ubytování, stravy a asistenční podpory bez dopravy.  1.310,- Kč / den
Ambulantní odlehčovací služba Odlehčovací služba poskytovaná v respitním centru. Cena služby je přímo úměrná času poskytování služby (např. 1,5h = 195 Kč).  Hodinová sazba 130,- Kč / hod
  Celodenní strava (v ceně pobytu).

Z toho:
Snídaně 20 Kč
Svačina 15 Kč Oběd 60 Kč
Svačina 15 Kč
Večeře 40 Kč

   150,- Kč / den

Terénní odlehčovací služba Odlehčovací služba poskytovaná mimo objekty organizace. Cena služby je přímo úměrná času poskytování služby (např. 1,5h = 150 Kč).  Hodinová sazba  100 Kč,- / hod.
Svoz osobním automobilem

Fakultativní služba.

Sazba za km

 8 Kč / km

5. Domov se zvláštním režimem

Úhrada za poskytované služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Služby jsou fakturovány zpětně 1x měsíčně. Při předem oznámené nepřítomnosti má klient nárok na vrácení příslušné části úhrady.

Úhrada za služby poskytované v domově se zvláštním režimem tvoří úhrada za základní činnosti, tj. za celodenní stravu, za ubytování a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Výše úhrad od 1.4.2013:

135Kč za celodenní stravu

145 Kč za celodenní dietní stravu

20 Kč příplatek za nadstandardní stravu ve vybraných svátcích (Nový rok, Pondělí Velikonoční, Neděle Velikonoční, Štědrý den, 1. Svátek Vánoční, 2. Svátek Vánoční, Silvestr)

130Kč za poskytnutí ubytování v jednolůžkovém pokoji (nezaopatřené dítě položku ubytování nehradí)

100% přiznaného příspěvku na péči za úkony sjednané ve smlouvě

Fakultativní služby:

2 Kč/km za využití služebního vozidla (hrazeny jsou cesty za zdravotními a veřejnými službami na objednávku klienta. Klient nehradí cesty v rámci volnočasových aktivit nebo povinné školní docházky.)

Aktivity (vstupné, jízdné), očasocení, obuv, osobní potřeby, rekreačně aktivizační pobyty - dle reálné ceny nákladů

V případech, kdy klientovy příjmy nejsou dostačující pro úhradu služeb, Domov Libčice může uzavřít smlouvu o spoluúčasti na úhradě s rodiči, opatrovníky nebo jinou blízkou osobou klienta. Není-li možné smlouvu o spoluúčasti uzavřít zůstává klientovi 15% jeho příjmu.

6. Odborné poradenství        
Úvodní bezplatná konzultace pro rodiče dítěte s nově diagnostikovanou poruchou autistického spektra   seznámení rodiny se základními principy práce s dětmi s PAS; konzultace nad aktuálními problémy, se kterými se rodina potýká; návrh další podpory dítěte v domácím prostředí, resp. ve školském zařízení zdarma zdarma
Osobní konzultace   poradenství zaměřené na seznámení se základními projevy PAS, hledání možnosti řešení aktuálních problémů dítěte či rodiny zdarma zdarma
Telefonické poradenství   telefonická konzultace s odborným asistentem zaměřená na problematiku poruch autistického spektra zdarma zdarma
Online poradenství   zodpovězení dotazů z oblasti poruch autistického spektra prostřednictvím e-mailové adresy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript případně z online odborné poradny na stránkách autismus.cz zdarma zdarma
7. Sociálně aktivizační služby (terapie)     Rozdělení a ceník služeb na r. 2016 zde.
8. Sociální rehabilitace  Podporované zaměstnávání  Nácvik sociálních a komunikačních dovedností, pomoc při písemných formalitách, pomoc při ujasnění představy o budoucím povolání.  Služba je poskytována bezplatně.   0 Kč
       

 

 

 9. Vzdělávací  kurzy    dle aktuálního rozpisu    viz. sekce Vzdělávací kurzy
 10. Supervize v pobytových zařízeních sociálních služeb, psychiatrických nemocnicích apod.     dle aktuálního rozpisu    viz. sekce Supervize
11. Odborné stáže v domově se zvláštním režimem   jednodenní stáž v domově se zvláštním režimem   900 Kč
    dvoudenní stáž v domově se zvláštním režimem   1.500 Kč
SPC při NAUTIS Služby pro neklienty SPC

Pozitivní screening na PAS s následnou péčí SPC

 

1.500,-

 

   

Negativní screening (nepotvrdí se podezření na PAS) či potvrdí, ale klient nechce být klientem SPC NAUTIS 

  3.000,-
 
Share on Myspace