Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Včasná intervence

Středisko včasné intervence poskytuje několik vzájemně se doplňujících služeb:

  1. Oddělení sociální služby rané péče – poskytuje služby podle zákona o sociálních službách. Základ tvoří poradenství pro rodiče, tedy především terénní konzultace v rodině. Nabízíme také konzultace v předškolních zařízeních, do kterých dochází děti z programu rané péče. Veškeré konzultace můžete čerpat zdarma. K doplňkovým službám patří půjčovna pomůcek, pobytové akce, besedy a semináře pro rodiče.
  2. Oddělení integrované terapie – poskytuje individuální i skupinové nácviky dovedností, tedy spektrum terapeutických programů pro děti s PAS, které vycházejí z metod s prokázanou účinností. Např. strukturované vyučování, behaviorální přístupy, metody alternativní komunikace, nácviky sociálních dovedností, herní terapie, apod. Služba je poskytována ambulantně na našich střediscích na Proseku a částečně i v Řepích. Tyto terapeutické programy jsou zpoplatněné.
  3. Oddělení aplikované behaviorální analýzy – poskytuje intenzivní program podle standardů ABA. V současné době probíhá pilotní projekt, do kterého jsou zařazené 3 rodiny. Další zájemci jsou zařazení do pořadníku. ABA program provádí Mgr. Lucie Čížková, RBT (The Registered Behavioral Technician) pod supervizí Mgr. Ivany Trellové, BCBA (Board Certified Behavior Analyst).

Struktura střediska včasné intervence

Struktura sluzeb VCAS NAUTIS 2016 05 na web

---------------------------------

http://www.ditevkrizi.cz/wp-content/uploads/2015/05/logo-NROS-barvy-300x95.png

Služba raná péče NAUTIS je poskytována i díky Nadaci rozvoje občanské společnosti, která podpořila projekt "Rozvoj moderních metod včasné intervence u děti s poruchami autistického spektra". Tento projekt si dává za cíl především zvýšit dostupnost služeb RP pro rodiny s dětmi s autismem v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, posílit kapacitu půjčovny odborných pomůcek a rozšířit ji o moderní pomůcky pro rozvoj senzomotorických dovedností a v této oblasti proškolit pracovníky RP NAUTIS.

alt

Díky příspěvku Nadačního fondu Jistota Komerční banky se nám daří rozšiřovat nabídku individuálních i skupinových nácviků pro děti s poruchou autistického spektra. Podpora Nadace Jistota nám také umožňuje častější využití odborných supervizí a realizaci procesu ověřování metodiky komplexních nácviků s dítětem. 

Rozšířením nabídky nácviků a otevřením intenzivního terapeutického programu reagujeme na častou poptávku rodičů, kterým tyto možnosti dosud ve službách rané péče chyběly. Vzhledem ke skutečnosti, že státní dotace na ranou péči nedokáže pokrýt náklady na přímou práci s dětmi, byli jsme nuceni nácviky ze sociálních služeb zcela vyjmout a následně upravit jejich ceny tak, aby služba mohla na patřičné úrovni fungovat. I přes navýšení poplatků se snažíme ceny nácviků udržet níže, než je za srovnatelné odborné služby obvyklé. Umožňuje nám to především podpora Nadačního fondu Jistota Komerční banky. Příspěvek Nadace Jistota nám mj. dovolí využívat častější odborné supervize a ověřit metodiku komplexních nácviků s dítětem.

 

 
Share on Myspace