Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

První kontakt se zájemcem o službu SR
První krok k jednání o poskytování sociální služby SR činí zpravidla zájemce o službu nebo jeho rodina a to telefonicky, písemnou formou či osobně ve Středisku sociální rehabilitace (Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8)

 Cíl prvního setkání:

  • Předání informací o službě SR
  • Zmapování potřeb zájemce o službu a jeho cílů.
  • Rozhodnutí, zda tyto cíle a potřeby můžeme pomoci zájemci v rámci služby naplnit.

Není-li daná služba pro zájemce vhodná, jsou mu nabídnuty jiné alternativní možnosti řešící jeho aktuální situaci ať už v rámci NAUTIS (terapeutické služby, volnočasové aktivity, SPC,…), nebo jiných klientovy dostupných a vhodných službách. 

První kontakt trvá cca 45-60 minut.

 
Share on Myspace