Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení poskytuje NAUTIS klientům s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem již od roku 2009. V současné době máme dva chráněné byty (1+ kk), a to v ulicích Bobkova a Dygrýnova v Praze, na Černém Mostě. Klient uzavírá smlouvu na dobu 6 měsíců, s možností prodloužení na 12 měsíců. Zhruba 3 měsíce před vypršením slouvy klient s pomocí koordinátora aktivně hledá další bydlení. Koordinátor zajišťuje následnou péči o klienta v podobě konzultací a možnosti zprostředkování služby osobní asistence.

Posláním služby je podpora dospělých lidí s autismem v přípravě na samostatný život bez větší pomoci blízkých osob a osobního asistenta.

Klient bydlí v bytě sám, koordinátor ho navštěvuje minimálně 2x měsíčně, frekvence návštěv je však zpočátku vyšší, je možná i spoluprace se střediskem osobní asistence - pokud by klient potřeboval v prvních měsících vyšší míru podpory. Klient se postupně učí samostatnosti v oblastech důležitých pro jeho osobní, sociální a pracovní fungování. Koordinátor služby, popř.asistent klientovi pomáhá při činnostech souvisejících např. s přípravou jídla (naplánování jídelníčku, nákup, vaření apod.), při činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu a byt (objednání se a návštěva lékaře, kadeřníka/holiče, dodržování hygieny, úklid, vyprání si špinavého prádla, oprava drobných závad v bytě, popř. objednání si opraváře, vyplňování složenek apod.).

Zaroveň koordinátor klientovi pomáhá se zprostředkováním sociálně právního poradenství (zajištění konzultace se sociální pracovníci, vyřízení si platby za byt apod.). Pomáhá také klientovi plánovat volnočasové aktivity a jiné činnosti související s běžným chodem domácnosti. Důležitou součástí tréninkového bydlení je pomoc při hledání práce, eventuálně napojení na program podporovaného zaměstnávání. Doba, frekvence a obsah jednotlivých setkání záleží na individuálních potřebách klienta, která si stanoví ve svém individuálním plánu

Služba je určena klientům nad 18 let s Aspergerovým syndromem či vysocefunkčním autismem. Podmínkou je ochota klienta pracovat na sobě (aktivně spolupracujeme s Terapeutickým a sociálně rehabilitačním střediskem), naučit se novým dovednostem a posunout se dál k samostatnému životu.

Koordinátorem služby je Mgr. Jan Šlosárek, který případným zájemcům předá bližší informace na: 774 723 196 nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

 

 
Share on Myspace