Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Průběh diagnostického vyšetření

Odborníci diagnózu autismu u nás používají spíše sporadicky. Z důvodu neznalosti problematiky autismu je mnohým dětem s poruchou autistického spektra doposud stanovována chybná diagnóza a tím pádem se jim nedostává péče, kterou potřebují. Mnoho dětí s autismem vzhledem k nesprávné diagnóze dokonce není vzděláváno, velká část dětí i dospělých přežívá na uzavřených psychiatrických odděleních, ačkoliv při správném přístupu to není zapotřebí.

Do centra na specializované vyšetření dochází děti i dospělí lidé na doporučení pediatrů, dětských psychiatrů, neurologů, pedagogů. Vyšetřovány jsou také děti na žádost rodičů. Cílem vyšetření je potvrdit či vyvrátit diagnózu autismu a jemu příbuzných poruch (atypický autismus, dezintegrační porucha, Aspergerův syndrom).
K vyšetřování používáme vysoce specializované škály a dotazníky (CARS, ADI-R, ABC atd.). Pomocí psychologických testů a škál se stanoví mentální úroveň dítěte (standardními i speciálními testy - S-B, Gessel, PEP, APEP atd.). Dalším krokem je seznámení rodičů s charakterem poruchy, prognózou. Následuje návrh efektivní odborné intervence (další vyšetření, školní zařazení, způsob přístupu v rodině).

Výsledkem několikahodinového psychologického vyšetření jsou jasně formulované výstupy a určení další pedagogické a terapeutické strategie. Primárně je nutné rodiče seznámit s obecnou problematikou autismu, vysvětlit principy alternativní komunikace, podat návrhy na úpravu domácího prostředí, poskytnout pomoc při řešení problémů s chováním, doporučit výchovně-vzdělávací zařízení vhodné pro integraci a vzdělávání dítěte v souladu s přáním rodičů a s přihlédnutím k charakteru poruchy. Psycholog doporučí konzultaci dalších odborníků v týmu.

Stáhněte si brožuru Diagnostika PAS v APLA Praha (dokument v pdf formátu)   s podrobnostmi o diagnostickém vyšetření.

 
Share on Myspace