Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Zpátky do života

Norské fondy      Ministerstvo zdravotnictví         PNB logo CMYK

Zpátky do života - program komunitní péče pro klienty s autismem

Registrační číslo projektu: CZ.11/MGS/052

Doba realizace projektu: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2016

Program komunitní péče „Zpátky do života“ byl zaměřen na zkvalitnění psychiatrické rehabilitační péče pro klienty s autismem. Partnerem projektu byla Psychiatrická nemocnice Bohnice.

Komplexnost tohoto programu se odrazila ve vzájemném propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a sociálních potřeb pro děti i dospělé s PAS. Kromě terapeutických, pobytových rekondičních a sociálně rehabilitačních služeb, byly nabízeny vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti.

V rámci stěžejní části projektu - Terapeutické, pobytové rekondiční a sociálně rehabilitační služby bylo zapojeno 303 klientů. V Dodatečné aktivitě - Aktivní trávení volného času a všestranný rozvoj osobnosti bylo zapojeno 64 klientů. Někteří klienti byli podpořeni opakovaně.

Na základě spolupráce s PN Bohnice vznikla metodika Autismus - když samotná medikace nepomáhá (Terapeutický přístup personálu k pacientům s autismem).

Projekt byl financován v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaných z Norských fondů 2009 – 2014. Malé grantové schéma pro Aktivitu I. Psychiatrická péče.