Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

OP LZZ PAS-WORD

Celý název projektu:

PAS-WORD - podpora zapojení na trh práce osob pečujících o děti či dospělé s poruchami autistického spektra

OPLZZ

Projekt představuje komplexní soubor aktivit zaměřených na integraci do společnosti a na trh práce osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS). Cílovou skupinou jsou osoby, které vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, ale jejích sociokulturní status jim umožňuje vstoupit do programů zaměstnanosti bez nutnosti nejdříve absolvovat programy sociální integrace.

Primárním cílem projektu je zlepšit stávající pozici na trhu práce pro tuto cílovou skupinu z mimopražských regionů. Specifickými cíli projektu jsou:

  •  umožnit nejméně 14 osobám z CS zúčastnit se aktivit projektu,
  • zajistit pro ně individuální a skupinové poradenství, pracovní diagnostiku,
  • poskytnout motivační podpůrné prostředky (motivační kurzy, studijní materiály, notebooky a jiná přímá podpora),
  • podpořit je ve snaze zvýšit si kvalifikaci pomocí kurzů v oblasti nezbytného odborného vzdělávání,
  • vytvořit pro nejméně 12 osob možnost pracovat flexibilní formou (home office, částečný úvazek, flexibilní pracovní doba) na 6 nově zřízených pracovních místech u dalších zaměstnavatelů podpořených mzdovým příspěvkem na dobu 6 měsíců.

 

Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.3.05/D6.00178

Doba realizace projektu: 15. 11. 2014 - 14. 11. 2015