Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

OP LZZ Vzdělávání a PAS

Celý název projektu:

Vzdělávání jako brána ke změně přístupu k lidem s poruchami autistického spektra (PAS)

 OPLZZ

Projekt je zaměřen na podporu změny přístupu k lidem s poruchami autistického spektra (PAS), a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Činnosti projektu jsou soustředěny na:

1) vzdělávání pracovníků v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem. Žadatel jako vzdělávací instituce nabízí 14 kurzů akreditovaných u MPSV a MŠMT. Formou vzdělávání chceme přispět ke změně přístupu k lidem s PAS nejméně u 120 pracovníků v soc. službách tak, aby ve svých organizacích účinněji pomáhali lidem s PAS začlenit se do většinové společnosti.

2) vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS), přičemž cílem je posílit kompetence nejméně 65 rodičů, aby byli schopní pomáhat svým dětem se vzdělávat, rozvíjet své dovedností, posilovat kompetence, aby mohli vstoupit na trh práce.

3) Na vzdělávání cca 26 lidí s PAS samotných v oblasti rozvoje sociálních a komunikačních dovedností s cílem podpořit jejich snahu o začlenění se na trh práce.

Cílovou skupinou jsou osoby z různých regionů ČR mimo hl. město Prahy.

Reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00013

Doba realizace projektu: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 Jak proběhl zimní pobyt?

Zpětnou vazbu z proběhlého únorového pobytu projektu Vzdělávání a PAS nám napsala kolegyně Alena Sojková. Přečíst si jí můžete zde.

 
Nabídka bezplatných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Pokud patříte mezi poskytovatele sociálních služeb a působíte kdekoli v ČR mimo hl. m. Praha, můžete využít nabídku bezplatných kurzů pořádaných APLA Praha. Kurzy se týkají problematiky autismu.

Bližší informace

 
Pozvánka pro rodiče dětí s PAS na další víkendový pobyt

Pobyt tentokrát proběhne 22. - 24. května 2015 v hotelu Večernice v Janských Lázních v Krkonoších. Více informací zde.