Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Pevně na nohou

OPPA investujeme

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36154

Název projektu: Pevně na nohou - zkvalitnění poskytovaných služeb pro osoby s autismem, rozvoj a stabilizace organizace APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Abychom vám mohli poskytovat stále kvalitnější služby, čerpáme od července 2013 finance z projektu Pevně na nohou, díky nimž se budeme moci všichni dále vzdělávat. Aktivity projektu jsou rozděleny do několika skupin:

 • Máme stále více klientů a s počtem klientů roste i počet zaměstnanců a provozní náklady. Z toho důvodu je jedna část projektu zaměřena na zvyšování dovedností pro řízení organizace našeho rozsahu. Konkrétně jde o znalosti v oblasti legislativy, managerské dovednosti, fundraising a oblast financí a počítačové dovednosti.
 • Největší část projektu je zaměřena na vzdělávání našich zaměstnanců, kteří pracují v přímé péči. Jedná se o interní systém vzdělávání, který bude každému zaměstnanci dostupný a kde budou ve čtyřech modulech představeny základní infromace o problematice autismu i pokročilejší techniky pro práci s klienty. Dále sem patří specializované interní i extrení kurzy. Mezi ně spadá např. sebeobrana, zapojení dětí s PAS do kolektivu, problematika medikace u osob s PAS, ale také psychohygiena a prevence vyhoření. Tyto i další kurzy nám umožní lepší péči o naše klienty.
 • Aby naše služby odpovídaly standardům kvality, je potřeba se neustále vzdělávat a služby zlepšovat. I na to se projekt zaměřuje a jedním z jeho výstupů jsou právě kvalitní a podrobné metodiky jednotlivých služeb a také odpovídající systém pro evidenci a vykazování.
 • Poslední, ale neméně důležitá oblast se týká našich dobrovolníků. Protože práce našich dobrovolníků si velmi vážíme, chceme i jim poskytnout odpovídající vzdělávání i zázemí stabilního střediska a týmu, který se o ně bude starat.
 •  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita.

     90 zapojených. Přidejte se!

  Do projektu Pevně na nohou se zapojilo už 90 zaměstnanců a dobrovolníků APLA Praha. Každý z nich úspěšně absolvoval minimálně jeden, ale většinou více kurzů. Pokud se chcete zapojit nebo chcete absolvovat i další kurzy, nezapomeňte se informovat o možnostech u svých vedoucích středisek nebo ve středisku vzdělávání. Přejeme hezkdé prázdniny a těšíme se opět na vzdělávacích aktivitách v září.

  OPPA investujeme

   
  Dobrovolníci

  Dobrovolnické středisko funguje! Nejen, že jsme dostali akreditaci od Ministerstva vnitra ČR, ale především mají dobrovolníci své zázemí v ZAJÍCi. Dana Cejpková vypracovala interní směrnici a nastavila pravidla tak, aby zapojení dobrovolníků co nejvíce vyhovovalo dobrovolníkům, klientům i zaměstnancům APLA Praha. Pokud máte potřebu a zájem o výpomoc ze strany našich dobrovolných pomocníků, obraťte se na sl. Terezu Medřickou, která Vám vše vysvětlí.

  Všem našim dobrovolníkům děkujeme za nasazení, s jakým nám pomáhají, a přejeme hodně elánu :-)

   
  Manažerské dovednosti

  Pro vedoucí a klíčové pracovníky jsme připravili několik interních i externích kurzů, zaměřených na managegrské dovednosti. Konkrétně se jedná o:

  • Personalistika (květen nebo červen 2014)
  • Stres management (30. 4. 2014)
  • Nefinanční motivační nástroje (červen 2014)

  Pokud máte o tyto kurzy zájem, napište prosím koordinátorce vzdělávání. Podle přihlášených osob dohodneme přesné termíny.

  Pokud máte nápad na jiný užitečný kurz, budeme rádi, pokud nám napíšete.

   
  Kurzy šetrné sebeobrany

  Na podzim 2013 a jaro 2014 chystáme sadu několika kurzů šetrné sebeobrany SORUDO. Kurzy budou mít různá témata - První pomoc, Sebeobrana, Fyzické restrikce a další. Pokud pracujete s klienty s problémovým chováním, účast rozhodně doporučujeme. Termíny včas rozešleme na vedoucí středisek.

  OPPA investujeme

   
  Konference

  Ve čtvrtek 17. 10. 2013 proběhne v Praze jednodenní seminář s názvem Kritický přístup k alternativním metodám. Pro zaměstnance a dobrovolníky je účast zdarma. Více intormací naleznete zde.

   
  Využijte kurzy interního vzdělávání

  Systém vstupního vzdělávání se skládá ze čtyř modulů a je určen nejen pro nově příchozí zaměstnance, ale také pro asistenty a dobrovolníky asociace. Pokud jste ještě všechny moduly neabsolvovali a máte o ně zájem, požádejte svého nadřízeného pracovníka, aby Vás přihlásil. Na nadřízené pracovníky také chodí nabídky na ostatní vzdělávací akce - vyžádejte si, aby Vás o nich informoval.

  Pokud jste nadřízeným pracovníkem, můžete si zobrazit plánované kurzy a přihlásit své zaměstnance přímo na webu vzdělávání. Pokud jste zapomněli heslo, obraťte se prosím na koordinátora vzdělávání.