Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

OPLZZ S pomocí to zvládneme

oplzz pasek

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti lidí s poruchami autistického spektra, kteří kvůli svému zdravotnímu postižení jsou ohroženou skupinou na trhu práce. Hlavním cílem projektu je zvýšit samostatnost, dovednosti potřebné k nalezení a udržení si zaměstnání, posílit pracovní návyky a rozšířit zájem o další rozvoj u cílové skupiny, která se skládá z dospělých lidí s PAS žijících nebo dlouhodobě se zdržujících především na území Středočeského, ale i dalších krajů z celé České republiky mimo území hl. města Prahy, kteří

- dokončili vzdělání a poprvé vstupují na trh práce,

- již pracovali, ale v současné době nemají zaměstnání,

- nikdy nepracovali,

- často mění zaměstnání z důvodu neschopnosti si ho udržet.

Aktivity projektu tvoří komplexně provázaný celek tak, aby se lidem s PAS umožnilo získat a udržet si takové zaměstnání, které odpovídá jejich často vyhraněným zájmům, mnohdy nevšedním schopnostem a osobním možnostem omezeným zdravotním hendikepem, přičemž se každému jednotlivci dostane individuální podpory. Proces postupuje od okamžiku, kdy se jedinec rozhodne vstoupit do projektu s cílem si najít vhodné zaměstnání a projde pracovní diagnostikou, přes motivační přípravu ve specializovaných kurzech, přípravu na práci na tréninkovém pracovišti, individuální poradenství a nácviky, pomoc při vyhledání odpovídajícího pracovního místa a zapracování se na pracovišti.

Účastníkům se věnují pracovní konzultanti APLA (speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci). Speciální přípravu ve vzdělávacích  kurzech jak docházkových, tak pobytových zajistí lektoři APLA.

Předpokládáme, že cca 70% účastníků si najdou vhodné zaměstnání. Bude vytvořeno 5 nových pracovních míst pro cca 15 účastníků (zkrácené úvazky). Vznikne nové tréninkové pracoviště a metodika jeho provozu. Dále bude inovována a vydána řada metodik.

Projekt je realizován od 1. 4. 2013 – 31.3.2015

Kontakt: Ing. Renata Hamplová, administrátor projektu, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript



Vzdělávací pobyt pro lidi s PAS Bartošovice

ořez 

V září proběhl v Bartošovicích u Nového Jičína vzdělávací pobyt pro mladé lidi s PAS, kteří právě dokončili své vzdělávání a vstupují na pracovní trh. Celý pobyt byl financován z OPLZZ v rámci projektu „S pomocí to zvládneme“. Pro devět účastníků z Moravskoslezského kraje a Středních Čech si pracovníci oddělení Sociální rehabilitace připravili týdenní program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností potřebných při hledání a udržení si práce a osvojení praktických dovedností potřebných pro běžný samostatný život. Mladí lidé s PAS, pro které byl tento vzdělávací týden připraven, prošli bilančně- pracovní diagnostikou zaměřenou na zmapování jejich dovedností, slabých a silných stránek, zjištění motivace pracovat a orientací ve vlastních schopnostech a možnostech uplatnění. Také se zúčastnili několika vzdělávacích bloků zaměřených sebeprezentaci, orientaci v sociálních vztazích, emoce, kritiku, pochvalu, asertivní odmítání, hospodaření s penězi atd.

 

 
Pracovní místo pro Lenku

V rámci projektu S pomocí to zvládneme se nám podařilo vytvořit další pracovní místo. Od 1. září je Lenka zaměstnaná ve Viskra s.r.o., která provozuje Interiér de ľ Art.

 
Týdenní pobytový kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS

 

 Díky finančním prostředkům získaných z projektů financovaných ESF, v rámci programu podporovaného zaměstnávání se v letošním roce poprvé uskutečnil týdenní pobytový kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS v Praze.

Pobytový kurz proběhl v týdnu od 2. 9. do 8. 9. 2013 v Respitním centru APLA Praha, Střední Čechy, o. s. v Bohnicích. 

Celý článek...
 
POZVÁNKA na kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS

Ve dnech 2. - 8. 9. 2013 pořádá APLA Praha týdenní pobytový kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS starší 18ti let. Během týdenního pobytu se účastníci zapojí do řady aktivit, v rámci nichž si budou osvojovat dovednosti potřebné k nalezení a udržení si zaměstnání, případně posílí své pracovní návky. Na pobytu se bude pracovat ve skupině. Používat budeme různé techniky, jako např. modelové přehrávání, vyplňování pracovních listů, apod. O víkendu proběhne řada zájmových, výtvarných a sportovních aktivit. V plánu je také návštěva Botanické zahrady či výstavy podle zájmu účastníků.

Celý článek...