Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

OP LZZ - Dostaneme šanci?

oplzz pasek

Dostaneme šanci? - projekt APLA Praha, střední Čechy, o.s.

Projekt je zaměřen na vytvoření pracovních míst a zajištění zaměstnatelnosti lidí s Aspergerovým syndromem, kteří kvůli svému zdravotnímu postižení jsou ohroženou skupinou na trhu práce.

Během tohoto projektu bude podpořeno 50 lidí v rámci konkrétně zaměřených aktivit projektu: pracovní diagnostika a vzdělávací programy, které povedou k vytvoření deseti nových pracovních míst v organizaci APLA, nakladatelství PASPARTA a na otevřeném trhu práce. Jedinečná šance pro lidi s Aspergerovým syndromem - šance uplatnit své specifické a často nevšední schopnosti.

Projekt vznikl v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a MPSV. Navazuje na již ukončené projekty financované z prostředků ESF (Do práce bez bariér, S pomocí to dokážeme) a úzce souvisí i s dalšími, v současné době realizovanými projekty podporovaného zaměstnávání „Společně to dokážeme“ a „S pomocí to zvládneme“.
Dostaneme šanci?

Cíle a hlavní aktivity projektu, kontakt:

Celý článek...
 
Intenzivní Kurz přípravy na zaměstnání 2014

 

Intenzivní Kurz přípravy na zaměstnání se konal jako v předchozích letech ve vile APLA v Bohnicích ve dnech 26.5. - 1.6. 2014. Byl koncipován jako docházkový, ale pro účastníky z řad mimopražských klientů APLA (ale i pro zájemce z Prahy) bylo zajištěno i ubytování v respitním centru.

 

Celý článek...
 
Odborná knihovna APLA Praha

V rámci projektu byla zřízena pozice knihovnice odborné knihovny APLA Praha. Veškeré informace o této aktivitě naleznete zde.

 

 
Příprava na zaměstnání - pobytový kurz

V listopadu 2013 proběhl týdenní pobytový kurz APLA Praha realizovaný v rámci projektu "Dostaneme šanci?".

 

Celý článek...