Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

OPPA Společně to dokážeme

3_loga_velikost_50.jpg

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

 


Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti lidí ohrožených na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu,  konkrétně poruchy autistického spektra. Cílem projektu je  vytvořit lidem s touto diagnózou podmínky pro získání pracovního uplatnění, které odpovídá jejich schopnostem a vzdělání. Všem účastníkům s PAS bude poskytována individuální podpora a možnost vzdělávání v oblasti sociálních a komunikativních dovedností a pracovních dovedností (pracovní diagnostika, kurzy, job klub, poradenství, tréninkové pracoviště APLA Praha). Jejich úsilí udržet si pracovní místo bude podporováno motivačním programem, který zahrnuje řadu podpůrných aktivit: např. doprovod do a ze zaměstnání, odměny za práci na tréninkovém pracovišti, odborné sociální poradenství.Nové a inovované materiály vytvořené v rámci projektu.

Metodika_PC.pdf

Metodika_cestovani.pdf

Metodika_jobklub.pdf

Metodika_hospodaření.pdf

Inform._balíček.pdf

 

 
O projektu

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Navazuje na projekt realizovaný a financovaný z prostředků ESF a MHMP v  minulosti (Do práce bez bariér) a je zaměřen na zlepšení postavení lidí s poruchami autistického spektra (PAS) na trhu práce.

Celý článek...
 
Týdenní pobytový kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS

OPPA investujeme

 Díky finančním prostředkům získaných z projektů financovaných ESF v rámci programu podporovaného zaměstnávání se v letošním roce poprvé uskutečnil týdenní pobytový kurz Přípravy na zaměstnání pro osoby s PAS v Praze.

Pobytový kurz proběhl v týdnu od 2. 9. do 8. 9. 2013 v Respitním centru APLA Praha, Střední Čechy, o. s v Praze Bohnicích .

Celý článek...
 
Tréninková dílna APLA Praha v nových prostorách

V pražských Bohnicích našla v květnu 2013 kromě respitního (odlehčovacího) centra a části domova se zvláštním režimem své nové působiště také tréninková dílna APLA Praha.  Navštívit ji znamená vystoupat po starých kamenných schodech až do nejvyššího patra jednoho z opravených pavilonů Psychiatrické léčebny Bohnice, kde v podkroví vzniklo tréninkové pracoviště. Díky citlivě provedené rekonstrukci APLA Praha získala hezký, světlý a prakticky řešený prostor jako dělaný pro provoz dílny. Klienti zde budou pokračovat v již běžících činnostech jakou je např. výroba pomůcek pro APLA Praha, drobné administrativní práce, výroba dekorativních předmětů na prodejní akce atd.

Celý článek...
 
Tréninková dílna APLA Praha aneb tradičně i netradičně na jarních trzích

9P3H9278V březnu a dubnu 2013 se tradičně uskutečnilo několik akcí, na kterých měla možnost již tradičně prodávat své výrobky tréninková dílna APLA Praha. Prodávali jsme na Velikonočních trzích našich tradičních partnerů (Městská část Praha 8, společnost T-Mobile, Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc), a to zejména výrobky z tréninkové dílny. Sortiment jsme tradičně doplnili propagačními předměty APLA Praha (trička, placky, magnetky apod).  Tradičně nám pomáhali naši zkušení dobrovolníci.  

Jarní trhy jsou prostě taková naše jarní tradiční aktivita, na kterou se každý rok těšíme. Utržili jsme celkem 5 742 Kč.

Celý článek...