Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Projekt Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny 2017-2019

NAUTIS získal na období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019 z grantového programu Včasná pomoc dětem příspěvek ve výši 700 000 Kč na realizaci projektu Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny.

Program Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Velux Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a  VELUX  FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

NAUTIS poskytuje službu raná péče již od roku 2003. Má stabilní tým kvalifikovaných odborníků, kteří se nejen vzdělávají, ale i publikují a sami školí další specialisty a rodiče. Zájem o službu je velký nejen v Praze a Středních Čechách, ale i v dalších regionech, kde služba pro rodiny s dětmi s PAS nemá dostatečnou kapacitu (např. Ústecký kraj). Více informací o službě raná péče jsou k dispozici na adrese http://www.nautis.cz/rana-pece-2.html. V rámci služby, NAUTIS provozuje i půjčovnu pomůcek pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností, kterou neustále aktualizujeme o nové moderní pomůcky.

Cílem tohoto projektu je:
• Zvýšit počet rodin zapojených do služby rané péče
• Rozšířit kapacitu služby rané péče
• Rozšířit kapacitu půjčovny odborných pomůcek o senzorické pomůcky a pomůcky pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí s PAS
• Posílit kompetence rodičů pečujících o dítě s autismem prostřednictvím vzdělávacího programu
• Zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků
• Přenos zahraničních zkušeností s ABA terapií do ČR a jejich uplatnění při práci s dětmi

Do projektu bude zapojeno nejméně 120 rodin s dětmi s PAS a dojde k rozšíření služby rané péče. V rámci podpory rodičů při péči o dítě s autismem se zrealizuje 18 vzdělávacích aktivit. Uskuteční se 6 týdenních pobytů pro rodiče s dětmi. Posílí se kapacita půjčovny odborných pomůcek a rozšíří se o moderní pomůcky na rozvoj dovedností. Dojde k rozšíření nabídky služeb rané péče o ABA program. Kvalifikovaná poradkyně RP na ABA terapii, která absolvuje zahraniční stáž a supervize, bude v průběhu projektu pracovat touto metodou se 4 dětmi. NAUTIS se zapojí do práce sítě odborníků na včasnou intervenci v ČR i v zahraničí, budou připraveny články, podklady pro spoty s cílem šířit dlouhodobé zkušenosti a nově nabyté poznatky.

Nadaci rozvoje občanské společnosti a VELUX Foundations děkujeme za podporu.

   Včasná pomoc dětem logo         NROS CMYK logo1       theveluxfoundations logo    

 
2016/2017 Odlehčovací služba pro rodinu chlapce s autismem

Odlehčovací služby pro rodinu se synem s autismem, těžkou mentální retardací a výrazným problémovým chováním

NROS

Cílem projektu je smysluplné fungování rodiny zatížené handicapy i nepříznivou sociální a finanční situací. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím realizace odlehčovacích pobytů pro syna Mateusze. V průběhu projektu zajistíme 6 odlehčovacích víkendových pobytů v našem respitním centru NAUTIS a jeden týdenní letní odlehčovací pobyt včetně stravy a odborné péče KBT terapeuta a speciálně vyškolených asistentů. Rodičům poskytneme příležitost na zotavenou od náročné každodenní péče o dítě, na kterou jsou zcela sami, možnost zajít si k lékaři, věnovat se mladšímu sourozenci. Mateuszovi tak umožníme získat nové zkušenosti a rozvíjet své dovednosti způsobem a v prostředí, které je pro něho nejoptimálnější.

V rámci individuálního projektu jsme od Pomozte dětem získali finanční příspěvek, který částečně pokryje finanční spoluúčast rodiny na poskytované odlehčovací služby. Díky finančnímu příspěvku 21 000 Kč ze sbírkového projektu Pomozte dětem nebude muset rodina hradit povinnou spoluúčast uživatelů služeb v plné výši. Tento příspěvek rodině významně pomůže v pokrytí části nákladů, které s odlehčovacími pobyty jejich syna vzniknou.

 

 
2015/2016 Projekt Rozvoj moderních metod včasné intervence u dětí s poruchami autistického spektra

NAUTIS získal pro rok 2015 – 2016 z grantového programu Včasná pomoc dětem  příspěvek ve výši 25 877 EUR na realizaci projektu Rozvoj moderních metod včasné intervence u dětí s poruchami autistického spektra.

Program Včasná pomoc dětem je nový grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Velux Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a  VELUX  FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

NAUTIS poskytuje službu raná péče již od roku 2003. Má stabilní tým kvalifikovaných odborníků, kteří se nejen vzdělávají, ale i publikují a sami školí další specialisty a rodiče. Zájem o službu je velký nejen v Praze a Středních Čechách, ale i v dalších regionech, kde služba pro rodiny s dětmi s PAS nemá dostatečnou kapacitu (např. Ústecký kraj). Více informací o službě raná péče jsou k dispozici na adrese http://www.nautis.cz/rana-pece-2.html. V rámci služby, NAUTIS provozuje i půjčovnu pomůcek pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností, kterou je však třeba doplnit novými moderními pomůckami.

Cílem tohoto projektu je:
- zvýšit dostupnost služeb raná péče pro rodiny s dětmi s autismem v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji;
- posílit kapacitu půjčovny odborných pomůcek a rozšířit ji o moderní pomůcky pro rozvoj senzomotorických dovedností a v této oblasti proškolit pracovníky rané péče NAUTIS;
- posílit kompetence rodičů pečujících o dítě s autismem;
- zapojit se do práce sítě odborníků z celé ČR s cílem rozšířit zkušeností NAUTIS do dalších regionů.

Do projektu bude zapojeno nejméně 80 rodin s dětmi s PAS a dojde k rozšíření služby rané péče. V rámci podpory rodičů při péči o dítě s autismem se zrealizuje 20 vzdělávacích aktivit. Posílí se kapacita půjčovny odborných pomůcek a rozšíří se o moderní pomůcky na rozvoj dovedností, přičemž 8 poradců rané péče projde školením jak s těmito pomůckami pracovat. NAUTIS se zapojí do práce sítě odborníků na včasnou intervenci, budou připraveny články, podklady pro spoty s cílem šířit dlouhodobé zkušenosti a nově nabyté poznatky.

Nadaci rozvoje občanské společnosti a VELUX Foundations děkujeme za podporu.

NROS CMYK logo1        theveluxfoundations logo

 

 

 
2010/2011 Projekt včasné intervence pro rodiny dětí s autismem

kure_logo.jpgAPLA Praha opět  získala pro rok 2010 - 2011 ze sbírkového projektu Pomozte dětem! NROS podporu pro Program rané intervence pro rodiny dětí s autismem v celkové výši 333.676 Kč..
Cílem projektu je snížit negativní vliv dětského vývojového postižení – PAS - na vývoj dítěte. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je realizace komplexního systému odborné péče o dítě a jeho rodinu prostřednictvím služby rané péče – kombinace poradenských a terénních služeb.

Celý článek...
 
2010/2011 Odlehčovací služba pro rodinu chlapce s Aspergerovým syndromem.

kure_logo.jpg

Cílem projektu je zlepšení životních podmínek Davida a jeho rodiny prostřednictvím zajištění pravidelné docházky do základní školy, kontaktem s vrstevníky a zařazením do terapeutického a a speciálně pedagogického programu APLA Praha .

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 1 z 4