Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Projekt Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny 2017-2019

NAUTIS získal na období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019 z grantového programu Včasná pomoc dětem příspěvek ve výši 700 000 Kč na realizaci projektu Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny.

Program Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Velux Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a  VELUX  FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

NAUTIS poskytuje službu raná péče již od roku 2003. Má stabilní tým kvalifikovaných odborníků, kteří se nejen vzdělávají, ale i publikují a sami školí další specialisty a rodiče. Zájem o službu je velký nejen v Praze a Středních Čechách, ale i v dalších regionech, kde služba pro rodiny s dětmi s PAS nemá dostatečnou kapacitu (např. Ústecký kraj). Více informací o službě raná péče jsou k dispozici na adrese http://www.nautis.cz/rana-pece-2.html. V rámci služby, NAUTIS provozuje i půjčovnu pomůcek pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností, kterou neustále aktualizujeme o nové moderní pomůcky.

Cílem tohoto projektu je:
• Zvýšit počet rodin zapojených do služby rané péče
• Rozšířit kapacitu služby rané péče
• Rozšířit kapacitu půjčovny odborných pomůcek o senzorické pomůcky a pomůcky pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí s PAS
• Posílit kompetence rodičů pečujících o dítě s autismem prostřednictvím vzdělávacího programu
• Zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků
• Přenos zahraničních zkušeností s ABA terapií do ČR a jejich uplatnění při práci s dětmi

Do projektu bude zapojeno nejméně 120 rodin s dětmi s PAS a dojde k rozšíření služby rané péče. V rámci podpory rodičů při péči o dítě s autismem se zrealizuje 18 vzdělávacích aktivit. Uskuteční se 6 týdenních pobytů pro rodiče s dětmi. Posílí se kapacita půjčovny odborných pomůcek a rozšíří se o moderní pomůcky na rozvoj dovedností. Dojde k rozšíření nabídky služeb rané péče o ABA program. Kvalifikovaná poradkyně RP na ABA terapii, která absolvuje zahraniční stáž a supervize, bude v průběhu projektu pracovat touto metodou se 4 dětmi. NAUTIS se zapojí do práce sítě odborníků na včasnou intervenci v ČR i v zahraničí, budou připraveny články, podklady pro spoty s cílem šířit dlouhodobé zkušenosti a nově nabyté poznatky.

Nadaci rozvoje občanské společnosti a VELUX Foundations děkujeme za podporu.

   Včasná pomoc dětem logo         NROS CMYK logo1       theveluxfoundations logo    

 
Share on Myspace