Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Přednášky pro spolužáky jako prevence šikany

Východiska

Vzhledem k tomu, že děti s PAS mají problémy především v komunikaci a sociálních vztazích, je nutné ošetřit i klima ve školní třídě. Na první pohled se např. dítě s Aspergerovým syndromem (AS), které je integrováno v běžné škole jeví „normálně“. Projevy, které však vyplývají z této diagnózy (např. vykřikuje při hodině, má nepřiměřené reakce při horší známce – křičí, pláče, běhá po třídě, ale i odmítá komunikovat s vyučujícím, utíká ze třídy) okolí dítěte těžko toleruje. Pokud jeho spolužáci nejsou seznámeni se specifiky AS, zákonitě berou všechny projevy dítěte jako nespravedlnost. Někteří si ho pak nevšímají, někteří mu mohou i ubližovat. Je zde tedy i velké riziko šikany.

Co to je a jak to probíhá?

Program pro spolužáky dětí s PAS je realizován na základě dohody mezi zákonnými zástupci dítěte s PAS, speciálním pedagogem, třídním učitelem a vedením dané školy. Se třídou pracují jeden, případně dva pracovníci SPC. Cílem programu je seznámit děti s různými typy znevýhodnění, se kterými se mohou setkat. Hlavní částí programu je seznámení dětí se specifiky PAS a jak mohou v jednotlivých případech (vzhledem ke specifikám jejich spolužáka) těmto lidem pomoci. Délka programu je 45 až 120 min (s ohledem na konkrétní potřeby třídy).

V případě, že se ve třídě projeví šikana, je nutné tyto závažné případy ošetřit dlouhodobou intervencí, kterou poskytují specializovaná pracoviště, jako např. Prevcentrum v rámci svého programu selektivní primární prevence „Spokojená třída".

Kontakty pro objednání:
 
Mgr. Petra Slaná, sociální pracovnice SPC,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 774 723 785 (po-čt 9:00 - 12:00, pá 9:00 - 10:00)
 

 

 
Share on Myspace