Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Poradenství pro rodiče
Poradenství pro rodiče dětí s PAS

Cílová skupina: Rodiče dětí s PAS, děti s PAS

Poradenství směřuje k podpoře výchovně-vzdělávacích dovedností rodičů. Rodiče mohou využívat speciální poradenské služby, získat informace o vhodném výchovném přístupu a osvojit si základy metodiky strukturovaného učení, které je pro děti a žáky s PAS velmi důležité.

Poradenství v oblasti integrace dětí a žáků s PAS:

• co je to diagnóza PAS

• základy strukturovaného učení

• jak řešit problémy

• jak s dítětem komunikovat

• jak rozvíjet jeho dovednosti

• jak upravit prostředí i režim domácnosti

Konzultace probíhají individuální nebo skupinovou formou. Mohou probíhat telefonicky, ústně či prostřednictvím emailu.

Na individuální konzultace mohou rodiče přijít samostatně nebo se svým dítětem. Rodiče, kteří projeví zájem o zařazení dítěte do projektu, absolvují informační schůzku se speciálním pedagogem. Na této schůzce se dozví základní informace o projektu a o nabízených aktivitách.

KONTAKT:
Veronika Šporclová, telefon: 776 708 087 email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (rodiče dětí do 7 let věku nebo do nástupu školní docházky)
Pavla Čížková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (rodiče školních dětí)

 
Share on Myspace