Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

O nás

Vážení přátelé,

máme nové webové stránky www.nautis.cz/cz.

Tento web (www.praha.apla.cz) není již aktualizován. Naši IT kolegové momentálně připravují uspání tohoto webu. 

Děkujeme za pochopení.

Tým NAUTIS

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) vznikl rozhodnutím o transformaci Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy o.s.

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS v Evropské unii. Je také zřizovatelem Mateřské školy - školky Zajíc, Speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem.

Od počátku svého vzniku (duben 2003) si organizace ustanovila dva základní pilíře činnosti:

  • podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra;
  • spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin.

Dokument o sdružení:

Celý článek...
 
Objednávky diagnostiky

Objednávání na diagnostiku na telefonu 606 729 672, asistentka střediska odborného poradenství a diagnostiky.

Volejte, prosím, pondělí až čtvrtek v těchto časech:

pondělí 9.00 - 12.00 13.30 - 16.00
úterý 9.00 - 12.00  
středa 9.00 - 12.00 13.30 - 16.00
čtvrtek 9.00 - 12.00  
pátek ---------  

Objednávky e-mailem posílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Dárcovské SMS

Vážení přátelé,

máme nové webové stránky www.nautis.cz/cz.

Tento web (www.praha.apla.cz) není již aktualizován. Naši IT kolegové momentálně připravují uspání tohoto webu. 

Děkujeme za pochopení.

Tým NAUTIS

 

DMS banner NAUTIS1

Co je DMS?

DMS je služba s názvem Donors Message Service tedy dárcovská SMS. DMS je jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovkou podpořit dobrou věc. DMS lze využít pro podporu neziskové organizace NAUTIS menší finanční částkou. Cílem služby DMS je pak možnost získat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. A vytvořit tak dlouhodobý mechanismus, který bude transparentní a srozumitelný. Mechanismus, který bude přispívat k rozvoji individuálního dárcovství přes SMS a minimalizovat náklady na jeho provoz.

  • Jak poslat DMS?

Služba DMS má telefonní číslo jednotné pro všechny operátory 87 777 a obsah SMS zpráv je DMS NAUTIS.
Postup: Odešlete SMS ve tvaru: DMS NAUTIS na číslo 87 777
Po odeslání DMS vám obratem přijde potvrzovací SMS.

  • Kolik stojí DMS?

Cena DMS je 30 Kč, NAUTIS obdrží 28,50 Kč.

Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá náklady operátorů, technického providera a zajištění služby ze strany Fóra dárců.

Do konce roku 2005 byla cena jedné dárcovské SMS 30 Kč plus DPH. Ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR se podařila prosadit novela zákona o DPH, která vstoupila v účinnost od 1. ledna 2006. Díky tomu DMS stojí rovných 30 korun a částka, kterou obdrží nezisková organizace, je zcela osvobozena od platby daně z přidané hodnoty.

  • Co je DMS Roční podpora?

Služba DMS Roční podpora funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Rozšiřuje současné možnosti dárcům, kteří využívají DMS NAUTIS a chtěli by nám pravidelně přispívat menšími finančními částkami.

Služba DMS Roční podpora vychází ze služby DMS. Heslo ROK znamená u DMS Roční podpora požadavek k pravidelnému přispívání. Pravidelné přispívání je taková podpora, kdy se po dobu 12 měsíců z účtu příslušného mobilního čísla strhává jednou měsíčně finanční částka 30 Kč.

Chcete-li podporit organizaci NAUTIS pravidelným příspěvkem, můžete odeslat SMS zprávu ve tvaru: DMS ROK NAUTIS na telefonní číslo 87 777. Děkujeme. 

  • Jak zrušit DMS Roční podpora?

Zrušení DMS Roční podpory dárcem lze zasláním SMS s klíčovým slovem STOP,  tedy DMS STOP NAUTIS.
Ke zrušení DMS Roční podpora dochází v případě, že telefonní číslo zanikne nebo dárce nemá po sobě dva jdoucí měsíce dostatečný kredit.
K první platbě dochází vždy po zaslání iniciační DMS (požadavku na aktivaci služby DMS Roční podpora).
K platbám dochází pravidelně, a to vždy jednou za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS na vybraný projekt.

  •  Proč přispět DMS?

Je to nejjednodušší způsob, jak pomoci dobré věci.

Každý, kdo má chuť podpořit menší částkou naše projekty, již nemusí složitě vypisovat složenky nebo zadávat bankovní příkazy. Pro zaslání menších příspěvků stačí poslat DMS - dárcovskou SMS.

Je to průhledný způsob, jak pomoci dobré věci.

Jako nestátní nezisková organizace, která chce získávat finanční prostředky přes DMS, jsme se museli zaregistrovat a předložit dokumenty dokládající naší  věrohodnost (výroční a finanční zprávu, potvrzení o své existenci za období alespoň dvou let) a zároveň navrhnout, na co konkrétně získané prostředky využijeme.

Musíme dodržovat smluvní podmínky a zveřejňovat informace o využití získaných prostředků. Každý dárce tak má možnost si jednoduchým způsobem ověřit, jak bylo se získanými prostředky z DMS v jednotlivém projektu naloženo.

Aktuální stav zaslaných DMS NAUTIS za poslední čtvrtletí zveřejňuje na svých webových stránkách Fórum dárců.