Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Mezinárodní spolupráce
Výměnný pobyt ve Francii v rámci programu "Mládež v akci"

V týdnu od 11. 7. - 20. 7. 2013 se vydala česká výprava dospívajících lidí s Aspergerovým syndromem společně s asistenty APLA Praha do francouzské Bretaně. Celá akce proběhla díky projektu Open your mind to the world outside (Mládež v akci). V červenci loňského roku se uskutečnil pilotní turnus výměnného pobytu dospívajících a mladých lidí s AS, kdy za námi do Prahy přijeli naši kolegové z Centra Guenouvry z Francie. Společně jsme strávili 10 dní. Česká strana připravila pro naše francouzské přátele nabitý program,  a proto jsme se celý rok těšili, až se na oplátku podíváme my za našimi francouzskými kamarády.

Celý článek...
 
Kulatý stůl pro lidi s Aspergerovým syndromem

Dne 14.10. 2011 se v rámci konference APLA uskuteční setkání lidí s Aspergerovým syndromem. Na setkání do Prahy přijedou také dva účastníci s Aspergerovým syndromem ze zahraničí, kteří jsou aktivní v Autism Europe a vystupují za práva lidí s Aspergerovým syndromem. Plánovaným tématem tohoto setkání bude „Podmínky a možnosti ve školách a v zaměstnání pro lidi s Aspergerovým syndromem“.  Účastníci kulatého stolu budou mít možnost si vzájemně sdělovat své zkušenosti o tom, s jakými možnostmi a překážkami se lidé s Aspergerovým syndromem setkávají, jaké služby mohou využívat, apod. Mohou se dozvědět o tom, jaká je situace jinde v Evropě.

Celý článek...
 
Unknowing Hurts - Neznalost ubližuje
V rámci mezinárodní spolupráce obdržela APLA Praha grant od Národní agentury Evropské komise pro vzdělávání (NAEP) v programu Grundtvig Workshop pro uspořádání mezinárodního setkání pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a další zájemce z evropských zemí a České republiky. Ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2012 do hotelu BAROKO, Praha 10 přijedou zájemci o problematiku autismu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Lucemburska, Francie, Dánska, Rumunska, Turecka a celé České republiky.
Celý článek...
 
Zápis z IX. kongresu Autisme Europe, CATANIA, Itálie, 8.-10.10. 2010

V kongres_katanie.jpg říjnu 2010 se zástupci naší organizace zúčastnili mezinárodního kongresu  Autism Europe , který se konal v Itálii.  Hlavní téma kongresu znělo: "Autismus a budoucnost". Tohoto tématu se dotýkaly příspěvky odborníků z celého světa, přednášející se zaměřovali na nejnovější poznatky ve vědě a  současné přístupy k problematice PAS s cílem zajistit co nejlepší budoucnost pro osoby s PAS a jejich rodiny.

Autism Europe je mezinárodní organizace, která usiluje o zlepšení kvality života osob s PAS a jejich rodin. Od svého vzniku (1983) se zaměřuje na zvyšování povědomí o autismu, apeluje na mezinárodní i evropské instituce s cílem zajistit začlenění osob s PAS v občanské společnosti a dodržování jejich základních lidských práv. 

 

Autism Europe usiluje o to, aby se zlepšila informovanost široké i odborné veřejnosti, chce podávat jen informace založené na spolehlivých důkazech z oblasti vědy a výzkumu. Proto spolupracuje s významnými odbornými organizacemi, jako je IACAPAP a ESCAP. Zajišťuje vysokou vědeckou kvalitu mezinárodních kongresů prostřednictvím účasti mezinárodně uznávaných odborníků v oblasti PAS.

I na IX. mezinárodní kongresu Autism-Europe se v rámci interdisciplinárního fóra opět
prezentovaly nejnovější vědecké znalosti a současné přístupy v oblasti PAS. APLA Praha je členem Autism Europe od roku 2010. Konference se za naší organizaci zúčastnily PaedDr. Věra Čadilová a PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Celý článek...
 
Zápis z přednášky Autismus a výzkum mozku konané v dubnu 2011 v Sillberbachu.

Haus Silberbach/S experty Prof.Dr.Reinhardem Krűgerem (Univerzita Stuttgart), Dr.Christine Ecker (King´s College London) a Prof.MUDr.Vladimírem Komárkem, CSc. (Karlova univerzita Praha) o pokroku ve výzkumu mozku ve spojitosti s autismem, euroanatomické a neurovývojové aspekty.

Celý článek...
 
Zápis z výroční valné hromady a schůze správní rady konané 15.-17.4.2011 v Aténách

 

 

aeurope.jpgV dubnu letošního roku jsem měla tu čest zastupovat APLA na zasedání valné hromady (General Assembly) a setkání správní rady (Council of Administration) mezinárodní organizace Autism Europe se sídlem v Bruselu, členem které se APLA Praha stala v červnu roku 2010. Pokusím se nastínit význam a události tohoto setkání.
Celý článek...
 
Kateřina Thorová reprezentuje APLA Praha v mezinárodním sdružení Ashoka

ashoka-logo-300dpiŘeditelka metodických a diagnostických programů APLA Praha, střední Čechy, PhDr. Kateřina Thorová, PhD., se v listopadu 2012 zařadila s projektem „APLA“ mezi partnery (fellows) mezinárodní neziskové organizace Ashoka. Tato organizace vznikla v 60. letech v USA a v průběhu dalších let se její působnost rozšířila do více než 70-ti zemí světa.

Hlavním posláním Ashoky  je vyhledávat výjimečné osobnosti, které mají nejen nadání nacházet nové způsoby řešení společenských problémů v různých oblastech života (diskriminace, sociální péče apod.), ale zejména odvahu své plány realizovat. Takovým jedincům a jejich konkrétním projektům následně Ashoka poskytuje finanční podporu, převážně formou stipendia.

Celý článek...
 
Zápis ze semináře pořádaného v Silberbachu na téma včasná intervence


Pedagogicko-terapeutická intervence v předškolním věku
(24. - 26. dubna 2012 Silberbach)

Seminář se věnoval problematice včasné intervence u dětí s poruchami autistického spektra.
Hlavními tématy byly:
Vystižení aktuálního stavu rané intervence v Čechách a Německu. Význam rané diagnostiky PAS. Seznámení s výzkumnými projekty v Německu opírající se o behaviorální terapii. Brémský tréninkový program pro rodiče (BET) a Postupimský trénink s rodiči k rané intervenci u dětí s autismem (PEFA). Popis některých metod práce s dětmi s poruchami autistického spektra v raném věku (Behaviorální terapie, Videotrénink Interakcí (VTI), Discrete Trial Format (DTF) - učení metodou oddělených úkolů).

Celý článek...
 
Zasedání správní rady Autism Europe v Lyonu, Francie
 

aeurope.jpg

U příležitostí Evropských dnů autismu 2012 se APLA Praha letos zúčastnila zasedání správní rady (Council of Aministration) mezinárodní asociace Autism Europe  v Lyonu ve Francii.

Celý článek...
 
APLA Praha je členem správní rady mezinárodní asociace Autism Europe
V červnu  2010 byla APLA Praha, střední  Čechy , o.s. přijata do mezinárodní organizace Autism-Europe jako stálý člen s plnými právy (full member). V květnu 2012 na zasedání valné hromady (General Assembly) v Istanbulu byla APLA Praha zvolena členem správní rady této asociace (Council of Administration), kde naši organizaci zastupuje Ellina Horalíková.
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3