Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017

Veřejná podpora
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poskytování státní dotace na 9 registrovaných sociálních služeb, dotace v programu Rodina na projekty "Klub rodičů dětí s PAS" a  „Vzdělávání rodičů dětí s PAS“. Spolufinancování a administrace projektů realizovaných APLA Praha ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Celý článek...
 
Ministerstvo zdravotnictví
  • podpora v rámci programu grantové podpory na projekt „Nácviky sociálních a komunikačních dovedností pro lidi s PAS“,
  • podpora v rámci programu PVP na projekt „Publikace o problematice autismu u dětí pro zdravotnickou veřejnost“,
  • podpora pro tvorbu instruktážního DVD a metodických pomůcek pro nácvik sociálních dovedností pro děti s PAS,
  • podpora vytvoření publikace o problematice autismu u dětí pro zdravotnickou veřejnost
  • finanční podpora při realizaci rekondičních a rehabilitačních pobytů pro děti a dospělé s autismem

 

Celý článek...
 
Ministerstvo vnitra

mv logoMinisterstvo vnitra podpořilo APLA Praha v r. 2014 částkou ve výši 60 000Kč. Tato částka byla věnována účelově a pomohla APLA Praha dále rozvíjet doborovolnickou službu.

 

 

Celý článek...
 
Úřad vlády ČR

logo3o na_web

Úřad vlády poskytuje pravidelnou podporu v oblasti osvěty a zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice poruch autistického spektra, a to formou příspěvku na vydávání Zpravodaje APLA Praha. Dále se jedná o příspěvek rozvoje mezinárodní spolupráce APLA - aktivní členství v organizaci Autism Europe. V r. 2013 a 2014 se díky laskavé podpoře ÚV mohla realizovat i řada aktivit spojená s činností Klubu sebeobhájců - dospělých lidí s autismem, kteří se snaží ve společnosti sami za sebe  prosazovat svá práva.

Celý článek...
 
Hlavní město Praha

praha logoHlavní město Praha podporuje dlouhodobě celou řadu aktivit APLA. Najvětší část prostředků směřuje na realizaci sociálních služeb.  V posledních letech se APLA Praha podařilo získat finanční podporu na realizaci PR a osvětových aktivit s cílem zvýšit povědomí veřenosti o problematice autismu.

 

Celý článek...
 
Středočeský kraj
  • podpora Domova se zvláštním režimem – Libčice nad Vltavou,
  • podpora služby osobní asistence,
  • podpora služby raná péče pro rodiny dětí s autismem
Celý článek...
 
Ústecký kraj

logo profilÚstecký kraj je jedním z krajů ČR, který podporuje činnost APLA Praha, a to jednak formou přidělování státní dotace prostřednictvím krajů, jednak přímou podporou vybraných služeb (služby rané péče a osobní asistence).

Celý článek...
 
Kraj Vysočina

kraj vysočina

 

Kraj Vysočina finančně podporuje Domov se zvlášním režimem, který APLA Praha provozuje v Libčicích nad Vltavou, a to ve formě úhrady části nákladů na pobyt klienta, který má trvalé bydliště v tomto kraji.

 
Městská část Praha 1

praha1_kompaktni_logo_cmyk.jpgPraha 1 – podpora provozu komplexních služeb pro osoby s autismem žijící na území městské části a podpora osvětové kampaně o porozumění autismu. V r. 2014 finanční pomoc této MČ dosáhla částky 30 000 Kč.

Vzhledem k poloze v centru města je tato Městská část atraktivní pro konání PR akcí APLA Praha. Proběhlo zde proto např. slavnostní vyhlášení cen APLA APLAUS za r. 2013 (ocenění osob a institucí, které se zasadily o zvýšení povědomosti o problematice autismu v rámci širší veřejnosti). Dále se na území této MČ uskutečnil Světelný workshop pro děti s autismem (květen 2013, areál kláštěra Sv. Tomáše). Díky laskavosti MČ Praha 1 se přímo v budově MČ Praha 1 (galerie v ul. Štěpánská) v říjnu 2013 a lednu 2015 uskutečnil křest knih vydaných v sociální firmě Nakladatelství PASPARTA. V r. 2014 se APLA Praha  mj. zúčastnila prvního veletrhu sociálních služeb, který se na území této městské části konal (29.8. 2014, Střelecký ostrov).

Celý článek...
 
Městská část Praha 3

 MC Praha_3

Praha 3 podporuje zejména provoz komplexních služeb pro osoby s autismem žijící na území městské části.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3