Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Stanoviska NAUTIS
Může očkování způsobit autismus?

V ČR byl v posledních letech očkovací kalendář upraven a došlo, jak jistě víte, k zavedení bezpečnějších variant vakcín (např. inaktivovaný virus dětské obrny v Hexavakcíně namísto předchozí „živé“ obrny nebo acelulární černý kašel v Hexavakcíně místo celulární formy). K vakcínám se živými částicemi tedy v současnosti náleží „trojkombinace“ spalničky, příušnice, zarděnky (MMR) a očkovací látka proti tuberkulóze. Ovlivnění vývoje dětí těmito vakcínami bylo a je intenzivně studováno. Zkoumány nejsou samozřejmě pouze vlivy očkování, ale veškeré imunitní mechanismy a jejich souvislosti s autismem. Na světě existuje mnoho výzkumných pracovišť zabývajících se touto problematikou. Výsledky jsou zatím jenom dílčí, navíc se některé liší. Mimo jiné zatím není plně objasněno za jakých okolností jsou imunitní odchylky (vlivy) příčinou, následkem nebo průvodním jevem poruch autistického spektra.

Celý článek...
 
Problematika integrace a speciálního školství v České republice

 

  1. Pokud má být péče o žáky s postižením v České republice kvalitní a komplexní, speciální školství má v systému nenahraditelné místo. Rozumným přístupem je rozvíjení integrace a zároveň existence speciálních zařízení, která budou vzdělávat žáky, pro které není integrace vhodná, či na integraci žáky speciálním programem připraví. Praxe prokázala, že integrace není velmi často vhodná pro žáky s těžkým problémovým chováním, s duální psychiatrickou diagnózou, s těžkým mentálním postižením, s nízko funkčním autismem a aktuálně i pro žáky s těžkým handicapem z výrazně sociálně znevýhodněných rodin.
Celý článek...
 
Stanovisko k použití terapie pevným objetím

Rozhovor pro Softfórum (www.soft-os.cz)

Kateřina Thorová a její kolegové odpovídají na otázky ohledně vyjádření APLA k dokumentu Mámo, táto, obejmi mě!

  • Ve Vašem prohlášení uvádíte negativní dopady TPO na psychické zdraví dítěte a také následky ve formě nejrůznějších příznaků. Z jakých zdrojů zde vycházíte?

Existují méně i více podrobná prohlášení zahraničních důvěryhodných institucí a odborných autorit, které před terapií pevným objetím varují, dále soudní rozhodnutí omezující či zakazující vykonávání terapií využívajících restriktivních pevných držení, licenční komise trestají využívání technik fyzické restrikce k terapii odnětím licence opravňující k odborné práci. V těchto zdůvodněních, prohlášeních a rozhodnutích najdeme citované nejrůznější formy negativních dopadů na fyzické a psychické zdraví dítěte, z nichž nejzávažnější je smrt. Mezi často uváděné psychologické negativní vlivy patří narušení důvěry v pečovatele a rozvoj úzkostné symptomatiky (Speltz, 2002).

Celý článek...
 
Vynucená objetí aneb Oficiální stanovisko APLA k dokumentu Mámo, táto, obejmu tě.

Vynucená objetí

Stanovisko APLA k odvysílanému dokumentu na ČT 2 Táto, mámo, obejmi mě

Na základě četných dotazů rodičů dětí s autismem k odvysílanému dokumentu ČT Táto, mámo obejmi mě, které se týkaly vhodnosti použité terapie u dětí s PAS, vydává APLA toto stanovisko:

Celý článek...
 
Vyjádření APLA k metodě facilitované komunikace v reakci na otevřený dopis J. Sinecké.

V reakci na otevřený dopis (ke stažení ve formátu pdf zde)  týkající se používání metody facilitované komunikace, který nám a dalším institucím a rodičům dětí s PAS  zaslala dne 1.5.012 Jitka Nelb Sinecká, Ph. D., uveřejňujeme odpověď metodického střediska APLA, kterou zpracovala paní dr. Kateřina Thorová, Ph.D.

Celý článek...