Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

O nás

Vážení přátelé,

máme nové webové stránky www.nautis.cz/cz.

Tento web (www.praha.apla.cz) není již aktualizován. Naši IT kolegové momentálně připravují uspání tohoto webu. 

Děkujeme za pochopení.

Tým NAUTIS

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) vznikl rozhodnutím o transformaci Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy o.s.

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS v Evropské unii. Je také zřizovatelem Mateřské školy - školky Zajíc, Speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem.

Od počátku svého vzniku (duben 2003) si organizace ustanovila dva základní pilíře činnosti:

 • podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra;
 • spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin.

Dokument o sdružení:

Poslání, vize a cíle NAUTIS

 1. Poslání sdružení: "Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu."
 2. Vize: Naší vizí je poskytovat kvalitní a cenově dostupné komplexní služby lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a odborné veřejnosti prostřednictvím vysoce motivovaných profesionálů. Chceme prosazovat a zvyšovat standardy kvality sociálních služeb. Samozřejmostí je plně individuální přístup k uživatelům. Budeme podporovat komplexní profesionální péči o lidi s autismem a jejich blízké především v těchto oblastech:

  a) psychologické a psychiatrické služby;
  b) sociální služby;
  c) vzdělávací, pracovní a sociální odborné programy pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS); 
  d) vzdělávání odborníků, zejm. psychologů, lékařů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o osoby s poruchou autistického spektra;
  e) informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti.

  Efektivního využívání služeb chceme dosáhnout i prostřednictvím finanční spoluúčasti uživatelů. Fungování organizace zajistíme
  ze všech dostupných veřejných a soukromých zdrojů. Chceme také aktivně rozvíjet a hledat možnosti samofinancování, firemního a individuálního fundraisingu a podnikat kroky vedoucí k trvalé udržitelnosti a finanční nezávislosti organizace. Důvěryhodnost organizace budeme i nadále udržovat transparentním hospodařením. Zaměstnancům organizace budeme poskytovat motivující finanční ohodnocení, jehož výši mohou aktivně ovlivňovat. K tomu budeme poskytovat stabilní zázemí, možnost využívat a propagovat značku NAUTIS, zvyšovat a upevňovat svou kvalifikaci doma i v zahraničí.

 3. Pro naplnění vize si sdružení vytyčilo tyto cíle:

           - zlepšení diagnostiky PAS v České republice;
           - rozvoj komunikace, kognitivních a jiných schopností osob s PAS;
           - prevence a eliminace problémového chování, rozvoj a podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS;
           - podpora rodin osob s PAS směrem k jejich funkčnímu životu;
           - informovanost široké veřejnosti o problematice PAS;
           - rozšíření znalostí odborníků (zejména pediatrů, psychologů, psychiatrů, neurologů a pedagogů) v oblasti péče o osoby s PAS;
           - zprostředkování dalších sociálních služeb a poradenství.

 
Share on Myspace