Přihlásit se
Registrace - Login

Sošky APLAUS 2016

Cena APLAUS

kveten-poopr15 zpravodaj-apla5 2 01

Zpravodaj 


 

 

 

                                              

Diagnostika poruch autistického spektra

Nabízíme diagnostiku dětí i dospělých lidí s podezřením na poruchu autistického spektra. Na specializované diagnostické vyšetření se mohou rodiče objednat na základě vlastního rozhodnutí, či na základě doporučení pediatrů, psychiatrů, neurologů či pedagogů. Diagnostické vyšetření mohou absolvovat i dospělí lidé s podezřením na PAS. 

Více...

Sociální služby

Jsme poskytovatelem služeb sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství
jako nedílné součásti všech poskytovaných služeb lidem
s poruchou autistického spektra
a jejich rodinám s cílem zlepšit kvalitu jejich života, příp. jim umožnit začlenění do společnosti.

Více...

Vzdělávací kurzy

V rámci programu Vzdělávání
a osvěta pořádáme pravidelně řadu vzdělávacích kurzů, které jsou určeny pro rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, psychiatry, pediatry, pracovníky v sociálních službách, personál pobytových zařízení), kteří pečují o osobu
s poruchou autistického spektra.

Více...

Doporučené produkty

Průkazka pro rodiče


DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

NRZP představila dokument Transformace posudkové služby
Čtvrtek, 18 Květen 2017 09:48

Republikový výbor NRZP ČR schválil dokument Transformace posudkové služby.  NRZP ČR chce tímto dokumentem vyvolat diskusi na téma posuzování zdravotního stavu. Současný stav, kdy lékařská posudková služba je povinna posuzovat nejen míru invalidity a nárok na nemocenské dávky, ale také posuzování míry závislosti, nárok na průkaz OZP a dávky na zvláštní kompenzační pomůcky, je neudržitelný. NRZP aktivně přistoupila k řešení současné neutěšené situace. Lékařská posudková služba tento úkol prakticky nezvládá a je nezbytné urychleně hledat jiná systémová řešení. Jednou z cest je vyčlenit nepojistné systémy z hodnocení lékařskou posudkovou službou a nastavit jiný postup posuzování nároků jednotlivých benefitů.

Připomínky NAUTIS k materiálu se týkaly požadavku, aby u mentálních a kognitivních poruch byl brán v potaz také posudek psychologa (nejen lékaře). Významné totiž není jen celkové měření IQ, ale zhodnocení širších kognitivních schopností a zhodnocení celkové adaptability jako širšího posouzení intelektu. U autismu je důležité určit míru postižení v oblasti sociálně komunikačního fungování a celkové adaptability.  Významným zdrojem informací může být pro ergoterapeuta i posudek školního/pedagogického psychologa. Obtíže v oblasti vzdělávání mají významný dopad na sociální fungování dítěte a jeho rodiny.

Důležité je též rozhodnout, zda je v případě kognitivního deficitu a autismu, kdy není přidruženo psychické onemocnění, vůbec nutný posudek psychiatra. V současné době nejasnost v této oblasti vnáší do posuzování zmatek. Rodiče neví, jaké jsou předpisy a jejich povinnosti týkající se dodání povinných zpráv. Psychologický posudek by mohl vystavovat klinický psycholog, registrovaný europsycholog, tedy odborník, který nepracuje ve zdravotnictví, ale má příslušnou specializaci.  Na vyšetření u odborníků se čeká dlouho a dochází k zbytečnému zatěžování zdravotního systému.

Materiál Transformace posudkové služby ke stažení zde:    http://www.nrzp.cz/images/docs/transformace_posudkove_sluzby_ke_schvaleni.doc

 
Share on Myspace