Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Neznalost ubližuje
APLA Praha pořádala pětidenní mezinárodní workshop pro české a zahraniční účastníky  Unknowing Hurts – Neznalost ubližuje.
 
Lidé se často bojí toho, co neznají.  A tak se i stává, že neznalost nějakého problému, může někomu ublížit. Lidé s autismem a Aspergerovým syndromem na první pohled působí  jako každý člověk, ale zdání klame. Často přemýšlejí a jednají jinak, a kvůli tomu se dostávají do situací, které zvládají velmi těžce. Tito lidé potřebují naši pomoc a empatii, aby se jim žilo s tímto handicapem lépe. Proto je velice důležitá osvěta autismu, poněvadž, jak již bylo řečeno – neznalost ubližuje.
 
Neznalost ubližuje (Unknowing Hurts) byl též název pětidenního workshopu pro české a zahraniční účastníky, který pořádala ve dnech 20. – 24. 6. APLA Praha v hotelu Baroko v Praze 10 pod vedením koordinátorky Elliny Horalíkové. Účastníci  z Čech, Maďarska,  Slovenska, Polska, Lucemburska, Velké Británie, Řecka, Lotyšska, Dánska, Rumunska, Bulharska a Turecka měli možnost získat informace od přednášejících z řad českých i zahraničních odborníků v oblasti autismu. Ti je například seznámili, jak lze u dětí s autismem rozvíjet sociální a komunikativní dovednosti, a nebo představili nové didaktické pomůcky, postupy a publikace.
 Návštěvníci  také velmi uvítali ukázky psychorelaxačních technik, které byly cíleny především na zvládání stresu, únavy a v neposlední řadě i zoufalství, témata, která zná bohužel každý, kdo se nějakým způsobem s diagnózou autismus potýká. Se svými prezentacemi vystoupli i účastníci workshopů a při společné debatě Kulatý stůl porovnali systémy podpory pro rodiny s dětmi s PAS a možnosti integrace lidí s PAS do společnosti v různých evropských zemích.
Setkání a sdílení zkušeností umožnilo účastníkům workshopu získat nové přátele a kontakty,  zároveň jim dodalo  sílu a energii  na nikdy nekončící cestě, kterou diagnóza autismus bezesporu je. 
Workshopy se mohly pořádat díky grantu od Národní agentury Evropské komise pro vzdělávání (NAEP) a Domu zahraničních služeb v programu Grundtvig  Workshop, který se podařilo organizaci APLA Praha získat.
 
 
 
 
logo logo_naep
 
Share on Myspace