Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017

NAUTIS přijme speciálního pedagoga pro předškolní děti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú. vyhlašuje dne 3. 4. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

speciální pedagog pro předškolní děti s PAS / poradenský pracovník Střediska včasné intervence

Charakteristika vykonávané práce:

 • Přímá práce s dětmi s PAS
  • realizace individuálních a skupinových nácviků dovedností,
  • speciálně pedagogické vyšetření dítěte (zhodnocení schopností a dovedností dítěte, u něhož je diagnostikována porucha autistického spektra),
  • sestavování individuálního plánu rozvoje.
 • Poradenství v rodinách dětí s PAS v rámci sociální služby raná péče (poskytování terénní služby v místě bydliště rodiny):
  • pravidelné konzultace s rodiči,
  • vypracování plánu podpory dítěte a rodiny s cílem zabezpečit komplexní rozvoj dítěte,
  • pomoc rodičům se zaváděním vhodných principů výchovného přístupu k dítěti (úprava prostředí, aktivit a režimu dne, využití vizualizace, motivace, apod.),
  • podpora rozvoje komunikačních dovedností u dětí v raném věku (včetně zavádění metod alternativní komunikace),
  • řešení problémového chování dítěte,
  • poskytování základní psychosociální podpory rodičům,
  • pomoc při výběru vhodného předškolního zařízení a při zařazení dítěte do tohoto zařízení a metodická podpora v průběhu docházky,
  • konzultace s pedagogy mateřských škol, popř. dalšími odborníky.

Nabízíme:

 • Různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • pružnou pracovní dobu,
 • zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, home office),
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Požadavky:

 • VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika, sociální pedagogika nebo psychologie,
 • praxe v oboru min. 3 roky (praxí se rozumí souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí s autismem, tedy například jako pedagog ve speciální školce či třídě, kde byly integrovány děti s PAS) – CV, která nesplňují tuto podmínku, budou vyřazena, dlouhodobá intenzivní práce s dětmi s autismem a znalost problematiky je zásadní podmínkou pro výkon této práce,
 • znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra,
 • znalost legislativy v oblasti školství a sociálních služeb (zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláška, školský zákon),
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat,
 • schopnost zvládat techniky podpory rodiny a intuitivního rodičovství, techniky podpory vývoje dítěte v raném věku,
 • organizační a komunikační dovednosti,
 • zkušenost s vlastním rodičovstvím výhodou,
 • absolutorium akreditovaného kurzu specializovaného na výchovu a vzdělávání dětí s autismem výhodou,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook).

Výše nabízeného úvazku: 0,5 až 1,0
Termín předpokládaného nástupu: červen 2017 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontakt

K přihlášce uchazeč připojí:

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • motivační dopis
 • kazuistiku dítěte, se kterým uchazeč dlouhodobě pracoval

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript do 24. 4. 2016

Do předmětu emailu napište "VŘ – speciální pedagog pro předškolní děti"

Podrobnější informace Vám poskytne Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence, tel. 604 371 929

 
Share on Myspace