Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Nadační fond GSK podpořil služby rané péče v APLA Praha
Napsal uživatel Magdalena Caslavska   
Středa, 15 Červenec 2009 19:32

logo-nadacni-fond.jpg Nadační fond GSK (firemní nadační fond společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o. v České republice podpořil projekt Raná péče pro rodiny dětí  s autismem realizovaný APLA Praha částkou 300 000 Kč.
Raná péče je především terénní služba, jejíž hlavní náplní je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte s poruchou autistického spektra do 7 let nebo do nástupu povinné školní docházky. Raná péče má podobu konzultací v domácím prostředí (poradce dojíždí do rodin).

V rámci konzultace vysvětlí poradce rané péče speciální potřeby dítěte související s poruchou autistického spektra. Posoudí schopností a dovedností dítěte, navrhne edukační program a pomoc při jeho zavádění – písemně zpracuje návrh konkrétních činností stimulujících vývoj dítěte, navržený na určité časové období. Při podpoře vývoje dítěte vycházíme především z metod strukturovaného učení a z výchovných přístupů s podporou vizualizace. Poradce může rodině pomoci při zavádění specifických výchovných metod a řešení problémového chování. Nedílnou součástí poradenství v rámci rané péče je pomoc při vyhledávání vhodného předškolního zařízení, dojednání podmínek integrace, případně konzultace s pracovníky daného zařízení

Společnost GlaxoSmithKline si je vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení, a proto velkou pozornost věnuje podpoře veřejně prospěšných a charitativních projektů. V České republice podporuje aktivity zejména v oblasti vzdělávání, sociální a ve zdravotnictví.

Hlavním cílem nadačního fondu GSK je podpora projektů, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí.

Děkujeme. 
 
Share on Myspace