Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Může se jednat o autismus, když chce nosit stále stejné oblečení?

Mám dvouletého syna a nevím, zdali jeho chování nevykazuje nějaké rysy autismu nebo je to jeho povahou. Syn chce nosit stále stejné oblečení, když mu dám jiné boty, než na jaké je zvyklý, tak dostane záchvat breku. Když mu nandám čepičku, tak ji odmítá kdekoliv sundat, opět záchvat breku, dokud mu ji nevrátím na hlavu. Ještě nemluví, ale rozumí, hraje si sám i s jinými dětmi, je velice akční, mazlivý. Je normální, aby si již dvouleté dítě určovalo, co bude nosit? Má i naučené cesty na procházku, a když chci jít zrovna jinudy, tak to také neprojde.

Pro diagnostiku autismu jsou klíčové tři oblasti - sociální chování (např. zda má dítě zájem o kontakt s lidmi blízkými, o společnou hru, zda se snaží vás zapojit do jeho hry, jak navazuje kontakt s cizími lidmi, zda má zájem o hru s dětmi, jestli se zapojuje do společné aktivity....); komunikace (neverbální - ukazování, používání gest; i verbální - způsob vyjadřování a komunikace s ostatními, jak dítě sděluje své potřeby....); hra (hraje si dítě s hračkami běžně? nejsou ve hře patrné nějaké stereotypní, opakující se činnosti? Je hra v porovnání např. s ostatními dětmi jeho věku podobná, nevykazuje nějaké nápadnosti? )...Vy ve Vašem e-mailu popisujete především problémy s oblékáním (neochotu přijmout nové oblečení a obuv) a celkově horší reakce na náhlé změny. V tomto věku mohou být tyto projevy součástí běžného vývoje (období opozičního vzdoru), ale postupně by měly tyto problémy slábnout. V případě, že by Vás vývoj dítěte nadále znepokojoval, můžete své pochybnosti probrat s ošetřujícím dětským lékařem nebo s dětským psychologem.

Mgr. Veronika Šporclová, psycholog APLA Praha

 
Share on Myspace