Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Mezinárodní spolupráce a činnost APLA Praha v roce 2012

Členství APLA v mezinárodní asociaci Autism Europe:

Od června 2012 je  APLA Praha, střední  Čechy , o.s.  plnoprávným členem (full-member) mezinárodní organizace Autism-Europe. V roce 2012 byla zástupkyně APLA Praha Ellina Horalíková , koordinátorka mezinárodní spolupráce a zároveň představitelka rodičů dětí s PAS, zvolena členkou  správní rady (Council of Administration) této asociace.

Autism-Europe je mezinárodní asociací neziskových organizací, jejichž hlavním cílem je prosazovat práva osob s autismem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat kvalitu jejich života.

Autism-Europe hraje v Evropě klíčovou roli ve zvyšování povědomí veřejnosti o autismu a v ovlivňování evropských rozhodovacích orgánů ve všech záležitostech týkajících se autismu včetně prosazování práv lidí s poruchami autistického spektra. Za účelem realizace svých cílů a maximalizace dopadu při ovlivnění politických rozhodnutí EU vytvořila Autism-Europe strategické aliance s evropskými sociálními partnery. Zástupce Autism-Europe je místopředsedou předsednictva Evropského fóra zdravotně postižených (EDF). Autism-Europe je také členem Evropské koalice pro komunitní život (ECCL) a je členem Platformy evropských nevládních sociálních organizací. Autism-Europe vede strukturovaný dialog s evropskými institucemi a je také aktivní ve Světové zdravotnické organizaci (WHO). AE vydává klíčové dokumenty, příručky (Toolkit), publikuje informace a zprávy vytvářené členy sítě a projektovými týmy na internetových stránkách AE http://www.autismeurope.org  a v mezinárodním časopisu LINK, informuje o výsledcích a výstupech společných projektů na zasedáních AE (např. na mezinárodních zasedáních AE dvakrát ročně, na konferencích a workshopech členských organizací, na kongresu AE jednou za tři roky). Činnost APLA Praha v rámci AE bylo v roce 2012 finančně podpořena Úřadem vlády ČR.

Členství v AE přináší APLA Praha možnost se zapojit do mezinárodních projektů členských organizací s důvěryhodnou pověstí a dlouhodobou historií. Pro realizaci vlastních projektů poskytuje nám AE kontakty na více než 80 členských asociací podporovaných vládními, evropskými a mezinárodními institucemi, sdružujících lidi s autismem a jejich rodiny ve více než 30 evropských zemích. Od června 2012 je Autism Europe partnerem APLA Praha v mezinárodním projektu Together we can manage – Společně to zvládneme financovaného z rozpočtu ESF a MPSV.

Členství APLA v mezinárodní organizaci ASHOKA

Ředitelka metodických a diagnostických programů APLA Praha, střední Čechy, PhDr. Kateřina Thorová, PhD., se v listopadu 2012 zařadila s projektem „APLA“ mezi partnery (fellows) mezinárodní neziskové organizace Ashoka. Tato organizace vznikla v 60. letech v USA a v průběhu dalších let se její působnost rozšířila do více než 70-ti zemí světa.

Hlavním posláním Ashoka  je vyhledávat výjimečné osobnosti, které mají nejen nadání nacházet nové způsoby řešení společenských problémů v různých oblastech života (diskriminace, sociální péče apod.), ale zejména odvahu své plány realizovat. Takovým jedincům a jejich konkrétním projektům následně Ashoka poskytuje finanční podporu, převážně formou stipendia.

Je proto velmi potěšující, že se Kateřině Thorové a společně s ní i asociaci APLA Praha, střední Čechy,o.s., podařilo zařadit se do tohoto společenství výjimečných osobností a výjimečných projektů. Nejednalo se přitom o cestu nikterak jednoduchou. Posouzení způsobilosti kandidáta stát se partnerem Ashoka  probíhá na třech úrovních - nejprve na národní, poté s účastí zahraničního posuzovatele a v konečné fázi na úrovni výkonné rady Ashoka.  Jelikož všemi těmito fázemi prošla Kateřina úspěšně, nezbývá než doufat, že se jí podaří co nejdříve získat přislíbenou finanční podporu. Ta bude využita pro projekt dalšího rozvoje diagnostických a metodických programů APLA.

Více informací o organizaci Ashoka: https://www.ashoka.org/.

Kalendář mezinárodních událostí, kterých se v roce 2012 APLA Praha zúčastnila nebo pořádala

 • 2. dubna 2012: Světový den porozumění autismu: zapojení se do mezinárodní osvětové kampaně, která už v březnu byla zahájena vysíláním televizního spotu a vystoupením PhDr. Kateřiny Thorové, Ph.D. v České televizi. Na podporu celosvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme se modře“, která každý rok připomíná Světový den porozumění autismu, vyhlásila APLA Praha fotosoutěž s názvem „Soutěž o fotku v modrém“ (vítěz Monika Rejsková). Do kampaně se zapojili i zaměstnanci LBBW Bank a KPMG. V mnoha školách ČR proběhly přednášky a besedy o autismu a řada osvětových akcí.
 • 24. - 26. dubna 2012: účast odborníků APLA na konferenci Pedagogicko-terapeutická intervence v předškolním věku v Německu (Silberbach). Hlavními tématy byly: Vystižení aktuálního stavu rané intervence v Čechách a Německu, Význam rané diagnostiky PAS, Seznámení s výzkumnými projekty v Německu opírající se o behaviorální terapii, Brémský tréninkový program pro rodiče (BET), Postupimský trénink s rodiči k rané intervenci u dětí s autismem (PEFA), Popis některých metod práce s dětmi s poruchami autistického spektra v raném věku (Behaviorální terapie, Videotrénink Interakcí (VTI), Discrete Trial Format (DTF) - učení metodou oddělených úkolů). Společně s odborníky z Německa, mezinárodnímu publiku přednášeli i naší odborníci: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. – psycholog, diagnostik APLA Praha, Mgr. Romana Straussová – metodik rané péče APLA Praha, Bc. Jan Kouřil – vedoucí rané péče APLA Praha.
 • 4.-6. května 2012: Valná hromada a zasedání správní rady Autism Europe - Istanbul, Turecko, kde zástupkyně APLA Praha Ellina Horalíková byla zvolena členkou správní rady Autism Europe.
 • 1. 6. 2012: zahájení mezinárodního projektu „TWCM - Společně to zvládneme - mezinárodní tematická síť na podporu zaměstnatelnosti lidí s PAS“, který byl schválen k financování na tři roky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Evropského sociálního fondu ČR. Projekt je zaměřen na vytvoření efektivně fungující tematické sítě evropských organizací pomáhajících lidem s poruchami autistického spektra (PAS) s cílem shrnout a vyhodnotit již existující, v praxi využívané nástroje a vypracovat koncepci podporovaného zaměstnávání lidí s PAS v ČR. Partnerem projektu je Autism Europe.
  • 22. 6 - 26. 6. 2012: pořádání mezinárodní konference Unknowing Hurts v Praze. Národní komise NAEP ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce schválily grant Evropské komise pro vzdělávání a kulturu v programu GRUNDTVIG Workshop zaměřeném na další vzdělávání dospělých. V rámci projektu Unknowing Hurts – Neznalost ubližuje proběhl v červnu 2012 pětidenní mezinárodní WORKSHOP, kterého se zúčastnili rodiče dětí s PAS a zájemci o problematiku autismu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, Lotyšska, Bulharska, Lucemburska, Francie, Dánska, Rumunska, Řecka, Turecka a z celé České republiky. Příspěvky účastníků workshopu, prezentace, otázky v diskusích dodnes slouží jako studijní materiál, který odborníci na autismus z APLA Praha mohou používat ve své další práci.

  FOTO https://www.facebook.com/apla.praha?ref=stream#!/media/set/?set=a.10150946147173931.410029.72399818930&type=1

  • 23. června 2012: pořádání mezinárodního setkání tematické sítě TWCM – Příklady dobrých praxí ze zahraničí, kde své organizace z evropských zemí, které se věnují podpoře rodin s dětmi s autismem a dospělých lidí s autismem, prezentovali v odborných příspěvcích: Heidi Thamestrup, prezidentka organizace Autism Denmark, AARHUS; Laszlo Jakubinyi, Hungarian Autistic Society, viceprezident; Philip Carpenter, ředitel pro strategický rozvoj, NORSACA Nottingham, Velká Británie; Elisabeth Scott, speciální pedagog s mnohaletou praxi v Luxemburgu a Velké Británii, APPAAL Luxemburg. Těchto workshopů se zúčastnila i řada odborníků APLA Praha, kteří se aktivně zapojili do diskusí. Byly domluveny konkrétní možnosti spolupráce s polskou organizací Synapsis Foundation (zástupce rodičů Michal Miszulowicz), maďarskou organizací Szimbiózis (Aliz Tóth, ředitelka), s dánskou organizací AARHUS na projektu Girls Teens Project aj. Kateřina Balická, vedoucí domova ze zvláštním režimem Domov Libčice, se svým týmem připravila setkání pro zahraniční návštěvu přímo v domově APLA.
  • 24.- 25. června 2012 – realizace přípravné návštěvy z Francie v projektu Open Your Mind. Navázaní spolupráce s pobytovým zařízením pro mládež se zdravotním postižením Centre de Guénouvry ve Francii vyústilo ve společný projekt OPEN YOUR MIND TO THE WORLD OUTSIDE podpořený v grantovém programu Evropské komise pro vzdělávání a kulturu Mládež v akci, podprogram Výměnné pobyty mládeže.
  • 11.– 22. července 2012 – v Praze se uskutečnil pobyt skupiny mladých lidí z centra Guénouvry z malého městečka GUEMENE PENFA poblíž Nantes společně se skupinou teenagerů s Aspergerovým syndromem v rámci projektu OPEN YOUR MIND TO THE WORLD OUTSIDE . Česká televize natočila o našem výměnném pobytu krátkou reportáž.  Zpráva byla vysílána  na ČT1 v pořadu Události 21.7. 2012, 36:30.

  Foto z pobytu:

  http://www.praha.apla.cz/fotografie-z-vymenneho-pobytu-mladych-lidi-s-pas-z-cr-a-francie-v-praze.html

  http://www.praha.apla.cz/aktuality-18.html

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151047742408931.423050.72399818930&type=1

  • 13. září 2012 – zahájení činnosti Klubu sebeobhájců v rámci projektu TWCM. Na první setkání pod vedením Mgr. Evy Gnanové a Mgr. Lucie Prokopičové příšlo 18 lidí s PAS.
  • 5.-7. října 2012: zasedání správní rady (Council of Administration) mezinárodní asociace Autism-Europe ve městě Lyon, Francie. Ellina Horalíková a Andrea Králová se zúčastnily konference o autismu a stárnutí, studijní návštěvy v pobytovém středisku poskytujícím péči o starší lidi s autismem,  setkání s lidmi s Aspergerovým syndromem, zasedání správní rady Autism Europe, kde byl předložen mimo jiné návrh prohlášení Autism Europe o problematice autismu.
  • 16. listopadu 2012 – Mezinárodní debata mladých lidí s Aspergerovým syndromem u kulatého stolu. Program zahájila Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR, dále vystoupil Pietro Cirrincione, vice-president Gruppo Asperger-onlus a člen správní rady mezinárodní asociace Autism Europe, Ing. Magdalena Čáslavská, ředitelka organizace APLA, Mgr. Ellina Horalíková, koordinátorka mezinárodní spolupráce v APLA, členka správní rady Autism Europe, hosté z Itálie, lidé s Aspergerovým syndromem, Erika Becerra a Giorgio Pomettini (sebeobhájci, zakladatelé italské organizace Asperger Pride).O své zkušenosti se podělili v rámci Kulatého stolu Marek Čtrnáct, muž s AS a IQ vyšším než 160, a básník s AS Mnoháček Zgublačenko, oba též lidé s Aspergerovým syndromem.

  Foto:

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151138405328931.438918.72399818930&type=3

  Na zajištění a koordinaci aktivit a projektů v rámci mezinárodní spolupráce se v roce 2012 aktivně podílely pracovnici grantového, PR, ekonomického oddělení a dalších středisek:

  Ing. Magdalena Čáslavská, Kateřina Balická, Bc. Markéta Bendová, Bc. Lenka Bittmannová, Mgr. Dana Cejpková, Martina Cetkovská, Ing. Pavla Drozdová, Mgr. Eva Gnanová, Ing. Michaela Hall, Radek Havrda, Šárka Henychová, Mgr. Ellina Horalíková, Ludvík Horalík, PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., Markéta Kheilová, Ladislav Kozák, Mgr. Andrea Králová, Mgr. Veronika Madler, Jana Marašková, Mgr. Lucie Maršálková, Mgr. Alena Netolická, Mgr. Roman Pešek, Ing. Eva Petřiková, Mgr. Lucie Prokopičová, Ing. Alena Sojková, Mgr. Veronika Šporclová, Mgr. Romana Straussová, PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., Simona Votyová a řada dobrovolníků.

  Děkujeme za účast na přípravě aktivit a na akcích lidem s PAS: Markovi Čtrnáct (vystoupení, překlady, tlumočení), Petře Horalíkové (rešerše, administrativní práce, beseda pro rodiče malých dětí s PAS, články, příručka, monitoring), Pavlu Hlušičkovi (prezentace, aktivní účast na akcích), členům Klubu sebeobhájců a dalším.

  Ellina Horalíková,

  koordinátorka mezinárodní spolupráce APLA Praha, střední Čechy, o.s.

  členka správní rady (Council of Administration) Autism-Europe

 •  
  Share on Myspace