Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Mětská část Praha 17

 

MC P17Městská část Praha 17 je současně částí Prahy, kde má své sídlo i Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, o.s. Aktuálně zde vedle sídla organizací poskytují své služby poradci rané péče, konkrétně v ulici Brunnerova, kde sdílí budovu s MŠ Fialka. V souvislosti s realizací veřejné sbírky často navštěvujeme Úřad této městké části, kde dochází k rozpečeťování putovních sbírkových pokladniček.

 

 

Finanční podpora této městské části směřuje do služeb poskytovaných osobám s autismem a jejich blízkým z Prahy 17. V r. 2014 výše podpory činila 50 000 Kč.

 

 

Více o MČ Praha 17

 

Vesnice Řepy vznikla asi ve 13. století. Do r. 1968 byla mimopražskou obcí. Až do r. 2001 převážnou . částagendy prováděly úřady MČ Praha 6. Samostatný správní obvod Praha 17 vznikl 1.7. 2001.

Zdroj: webové stránky MČ Praha 17

 

P17

 

Foto: Domov sv. Karla Boromejského, zdroj web MČ

 

 

 
Share on Myspace